Kannanotot

Aidosti asiallasi

EU tukee luovien toimialojen työntekijöitä

24.11.2023 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Ihmiset tarvitsevat kulttuuria, jottemme jää kiinni omiin näkökulmiimme ja ajatuksiimme. Kulttuuri auttaa meitä avartamaan maailmaamme ja ymmärtämään sitä eri tavalla. Luovilla aloilla työskentelevät ihmiset mahdollistavat kulttuurista nauttimisen julkisena hyödykkeenä, he ovat luovuuden lähde kulttuurin ylläpidolle ja kehitykselle ja he edustavat eurooppalaista monimuotoisuutta ja toisaalta Euroopan yhdentymistä. On äärimmäisen tärkeää turvata kulttuurityöntekijöiden toiminnan edellytykset – jo pelkästään siksi, että kulttuurilla on itseisarvoa, mutta myös talouden kannalta. Viime vuonna lähes neljä prosenttia kaikista Euroopan työllisistä työskenteli kulttuurialoilla, joten luovat toimialat vastaavat myös merkittävää osuutta koko unionin BKT:sta. 

Luovat toimialat eivät ole päässeet viime vuosina helpolla. Koronapandemian lisäksi nopeasti kehittynyt tekoäly ja digitalisaatio ovat kasvattaneet toimialan tulevaisuuteen liittyviä huolia. Luoviin aloihin kohdistuu myös rakenteellisia epäreiluuksia, sillä luovan työn tekijät kohtaavat monenlaisia haasteita työaikalainsäädännön tarjoaman suojan sekä sosiaaliturvaan kuulumisen osalta. 

Parlamentin hyväksymässä mietinnössä tunnistetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnille, Euroopan yhteenkuuluvuudelle, toimivalle demokratialle sekä yhteiskunnan osallistavuudelle. Erittäin ilahduttavaa on, ettei kulttuuria lähestytä ainoastaan sen välineellisen taloudellisen arvon kautta, vaan mietinnössä mainitaan erikseen kulttuurin itseisarvo. Mietinnössä korostetaan lisäksi eroavaisuuksia kansallisissa määritelmissä taiteilijoille, sosiaaliturvajärjestelmissä sekä yrittäjiin kohdistuvassa sääntelyssä. 

Parlamentti peräänkuuluttaa yhteistä eurooppalaista kehystä, jossa yhdistettäisiin lainsäädännölliset ja ei-sitovat toimenpiteet luovien alojen työntekijöiden tilanteen parantamiseksi. Tähän kehykseen sisältyisi esimerkiksi direktiivi työolosuhteista sekä työntekijän määritelmästä, lisää rahoitusmahdollisuuksia kulttuurialalle ja sosiaalisia velvoitteita, jotka takaisivat luovien alojen työntekijöiden palkan.

Teksti on osa marraskuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Haseeb Jamil / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista