Kannanotot

Ajankohtaista

EU-parlamentti huolissaan Turkin tilanteesta

9.6.2022 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototUutiskirje

Turkin tilanne on huolestuttava. Maa on kriittisessä asemassa Nato-jäsenenä ja EU:n lähinaapurina, mutta se luisuu yhä kauemmas EU:n jäsenyyskriteereistä ja yhteisistä arvoista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten Turkki kiristää tällä hetkellä Naton jäsenmaita hyväksikäyttäen Suomen jäsenyyshakemusta. Ei ole missään tapauksessa EU:n intresseissä, että naapurinamme on tällainen maa. Turkilla on keskeinen rooli esimerkiksi EU:n pakolaispolitiikassa, eikä tilanne ole kestävä. Meidän on EU:ssa tehtävä kaikkemme Turkin demokraattisen kehityksen vahvistamiseksi.

Turkkia koskeva vuosikertomus 2021 oli kesäkuun täysistunnossa keskustelussa ja äänestyksessä Euroopan parlamentissa. Hyväksytyn mietinnön mukaan Turkki on yhä kauempana EU:n arvoista ja normeista. Virallisesti Turkin EU-jäsenyysprosessi on yhä meneillään, vaikka se on ollut käytännössä jäissä vuosia.  Mietintö ei anna toivoa prosessin etenemiselle, vaan toteaa, että Turkki on systemaattisesti jättänyt toteuttamatta liittymisneuvotteluihin kuuluvia sitoumuksiaan. Myös Turkin ihmisoikeustilanne heikentyy edelleen, ja parlamentti tuomitseekin paineen, joka maassa kohdistuu kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksien puolustajiin, ja toivovat komissiolta lisää rahallista tukea demokratiaa puolustaville voimille Turkissa.

Parlamentti kommentoi Turkkia käsitellessään myös Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia. Mietintö kehottaa ”Turkin hallitusta käsittelemään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksia vilpittömin mielin ja osallistumaan rakentavalla tavalla toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat EU:n arvojen ja oikeudellisten vaatimusten mukaisesti”. Parlamentti myös kehottaa pidättäytymään epäasiallisesta painostuksesta. Nykytilanteessa olisi tärkeää, että kaikki Nato-liittolaiset ratifioivat nopeasti Suomen ja Ruotsin Nato-liittymispöytäkirjat. 

Mietintö hyväksyttiin 448 puoltavalla äänellä, kun 67 äänesti vastaan ja 107 edustajaa tyhjää.

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista