Kannanotot

Ajankohtaista

EU on nyt entistä vahvempi terveystoimija

4.10.2022 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentti antoi tiistaina viimeisen sinetin Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mandaatin vahvistamiselle ja EU:n valmiudelle reagoida rajat ylittäviin terveysuhkiin, kun se hyväksyi täysistunnossaan tiistaina EU-jäsemaiden kanssa saavuttamansa neuvottelutuloksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n vahvistamisesta ja rajat ylittävien vakavien terveysuhkien asetuksesta. Molemmat ovat osa EU:n terveysunionia, jonka perustamisesta Euroopan komissio ilmoitti marraskuussa 2020.

Lait vahvistavat Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n mandaattia ja helpottavat ja yhtenäistävät jäsenvaltioiden toimia rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan.

Olen jo pitkään peräänkuuluttanut vahvempaa EU:ta terveydessä. Nyt otamme vihdoin käyttöön konkreettisia työkaluja siihen, että jäsenmaat valmistautuisivat ja reagoisivat terveyskriiseihin yhdessä, edulliset ja innovatiiviset lääkintätarvikkeet olisivat kaikkien saatavilla ja maat yhdessä parantaisivat tarttuvien tautien ja sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja valvontaa. Tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan.

On tärkeää toimia yhdessä mahdollisten koronaviruspandemioiden kaltaisten kriisien estämiseksi, mutta kriisitilanteiden lisäksi tarvitsemme enemmän myös normaaliajan yhteistyötä. Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mandaatin vahvistaminen on ehdottoman tärkeää, jotta Euroopan laajuinen epidemiologinen seuranta, valvonta sekä varautuminen on yhtenäistä ja koordinoitua. Emme voi antaa covid-19-katastrofin toistua.

ECDC:n uudistettu mandaatti vahvistaakin viraston työtä tarttuvien tautien ennakoimisessa sekä varhaisessa havaitsemisessa, tehokkaassa valvomisessa, hyvässä valmiudessa ja vastaamisessa tautien leviämiseen. ECDC:hen perustetaan myös uusi terveystyöryhmä, jonka tarkoitus on avustaa kansallisia, paikallisia toimijoita niiden vastatessa epidemioihin ja esimerkiksi avustaa valmiussuunnitelmien kehittämisessä ja päivittämisessä. ECDC:lle annetaan myös tehtäväksi kehittää digitaalisia alustoja epidemiologista valvontaa varten.

Uusi mandaatti mahdollistaa tarpeen mukaan mandaatin laajentamisen myös ei-tarttuvien tautien seurantaan. Koronaviruspandemia näytti selvästi sen, kuinka tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit vaikuttavat tiiviisti toisiinsa ja esimerkiksi infektioiden hoitoon.

Tarvitsemme siksi yhteistyötä myös koronaviruspandemian akuutin vaiheen liennyttyä. Tämä tarkoittaa panostamista perussairauksien hoitoon, terveydenhuollon investointeihin ja henkilökunnan kouluttamiseen. Ei-tarttuvien tautien vastainen työ on yhä tärkeämpää väestön ikääntyessä. Esimerkiksi harvinaissairauksien osalta referenssikeskukset kokoavat alan parasta osaamista samaan paikkaan ja niiden riittävästä resursoinnista pitää huolehtia.

Asetus rajat ylittävistä vakavista terveysuhista tehostaa EU-tason koordinointia globaaleja terveysuhkia vastaan monin eri tavoin. Kansallisten ja unionin valmius- ja reagointisuunnitelmia vahvistamalla parannetaan terveydenhuollon jatkuvuutta ja seulontaa. Asetusehdotus luo rajat ylittäviä alueita terveydenhuollon suunnitteluun, koulutukseen ja koordinointiin niiden jäsenvaltioiden alueille, jotka jakavat vähintään yhden rajan. Tämä koskee siis esimerkiksi myös Suomea ja Ruotsia.

Lisäksi yhteistyön jatkuminen lääkkeiden hankinnassa turvataan.

Asetukseen on sisällytetty yhteishankintasopimukset lääkkeiden hankkimiseksi unionissa yhdessä tietyissä tilanteissa, kuten koronaviruspandemian aikana tehtiin rokotteita hankkiessa. Tämän mahdollisuuden turvaaminen jatkossakin on todella tarpeellista ja erinomainen uutinen.

Asetuksen soveltamisala laajentuu nyt terveysuhkien ennaltaehkäisyyn, terveydenhuoltopalvelujen jatkuvuuteen, koordinointiin ja kansalliseen raportointiin. Jäsenmaiden täytyy jatkossa raportoida käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetistaan, välttämättömistä terveydenhuollon tarvikkeista, logistiikasta, kriittisten lääkkeiden varastoinnista ja taloudellisista resursseista.

 

Teksti on osa lokakuun I uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Steven Cornfield / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista