Kannanotot

Ajankohtaista

EU-Japani -kauppasopimuksissa nostettava esille valaanpyynti

3.5.2013 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

ValasJapani harjoittaa kaupallista valaanpyyntiä vedoten tutkimuksellisiin tarkoitusperiin. Juuri valmistunut raportti kuitenkin paljastaa, että tutkimusperustelulta puuttuu tieteellinen arvo ja valaanpyyntiin on ohjattu muihin kohteisiin tarkoitettuja varoja. 

 

Kysyin komissiolta, miten se aikoo ottaa huomioon Japanin laittoman ja eettisesti kestämättömän valaanpyynnin kauppasopimusneuvotteluissa alueiden välillä.  

 

Kirjallisesti vastattava kysymys E-002859/2013 komissiolle

 

Aihe: Kansainvälisen eläinten hyvinvointia edistävän rahaston raportti Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista

Kansainvälinen eläinten hyvinvointia edistävä rahasto (IFAW) julkaisi äskettäin raportin Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista (The Economics of Japanese Whaling). Raportti perustui johtavien Japanissa toimivien virastojen havaintoihin ja suurelta osin Japanin hallituksen omiin tietoihin. Komission jäsen Potocnik vastasi kirjalliseen kysymykseen E‑002263/2012 ja komission jäsen De Gucht kirjalliseen kysymykseen E‑012352/2011. Voiko komissio nyt vastata seuraaviin kysymyksiin:

Onko komissio tietoinen IFAW:n raportista ja/tai aikooko komissio ennen tulevia Japanin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja keskustella Japanin viranomaisten kanssa todisteista, että julkisia varoja on käytetty ja hyökyaaltoavustusvaroja on suunnattu kannattamattoman valaanpyyntiteollisuuden tukemiseen, ja että Japanin niin kutsutulta ”tieteelliseltä valaanpyynniltä” puuttuu tieteellinen arvo?

Varmistavatko kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat määräykset mahdollisissa tulevissa EU:n ja Japanin kauppasopimuksissa myös valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon?

 

——————————————————————————————

 

Karel de Guchtin

komission puolesta antama vastaus

(24.4.2013)

 

Komissio on tietoinen Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisia näkökohtia koskevasta IFAW:n raportista ja tarkastelee sitä parhaillaan.

 

EU sisällyttää kestävää kehitystä koskevat näkökohdat kauppapolitiikkaansa erityisesti neuvottelemalla ympäristö- ja työnormeja koskevista sitoumuksista kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa ja laatimalla kauppaneuvottelujen vaikutusta kestävään kehitykseen koskevia arviointeja.

 

Japanin kanssa käytävien vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä komission tavoitteena on sisällyttää vapaakauppasopimukseen kunnianhimoinen ja kattava kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jossa olisi käsiteltävä muun muassa laillisesti saatujen ja kestävien luonnonvarojen, kuten kalavarojen, suojelua, kestävää hoitoa ja niillä käytävän kaupan edistämistä. Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun pitäisi siis edistää monenvälisten ympäristösopimusten tehokasta täytäntöönpanoa Japanissa. Näitä ovat esimerkiksi biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus sekä villieläimistön ja ‑kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus. Komission mielestä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevilla määräyksillä olisi pyrittävä korkeatasoiseen ympäristön- ja työelämän suojeluun.

 

EU on useaan otteeseen ilmaissut olevansa valaanpyynnin suhteen eri linjoilla kuin Japani ja toimii asiaankuuluvissa yhteyksissä epäilemättä vastaisuudessakin näin.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista