Kannanotot

Aidosti asiallasi

EU edistää konkreettisesti palkkatasa-arvoa

16.11.2023 Aidosti asiallasiAjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Sukupuolten välinen palkkaero on EU:ssa edelleen aivan liian suuri: 12,7 prosenttia. Tämä johtaa sukupuolten välillä entistäkin syvempään eläkekuiluun, joka tekee naisten eläkkeistä 30 prosenttia pienempiä kuin miesten keskimäärin.

Naisten kohtaama palkkasyrjintä jää usein pimentoon, koska palkkaerojen syitä ei voida arvioida palkkojen avoimuuden puutteen takia. Tämä on kuitenkin vihdoin muuttumassa.

Vajaa vuosi sitten joulukuussa 2022 Euroopan parlamentti ja EU-jäsenmaat saavuttivat neuvotteluissaan sovun EU:n palkka-avoimuusdirektiivistä. Direktiivi on merkittävä askel eteenpäin sukupuolten välisen palkkakuilun sulkemisessa, koska ilman tietoa emme voi poistaa syrjintää.

Palkka-avoimuusdirektiivi asettaa yrityksille velvollisuuksia sukupuolineutraalien käytäntöjen vahvistamiseen rekrytoinnissa ja palkkauksessa. Esimerkiksi työpaikkailmoituksissa olisi jatkossa oltava näkyvissä työstä saatava palkka.

Direktiivi puuttuu myös naisten työn systemaattiseen aliarviointiin ja tekee näkyväksi samanarvoisten töiden sellaiset palkkaerot, jotka eivät ole selitettävissä sukupuolesta riippumattomilla syillä. Yritysten on raportoitava näistä palkkaeroista organisaatioissaan. Jos raportit osoittavat, että perusteeton palkkaero on yli 5 prosenttia, eron poistamiseksi on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Jos syrjintä tapahtuu useammalla kuin yhdellä perustalla eli on intersektionaalista, on se raskauttava tekijä esimerkiksi tapausta koskevassa oikeusjutussa.

Palkka-avoimuusdirektiivi ei kuitenkaan yksinään riitä. Sitä täydentää toinen EU-direktiivi, josta käytäviä neuvotteluja olen tänä syksynä johtanut: kansallisille tasa-arvoelimille minimistandardeja asettava direktiivi. Suomessa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, millaisiin toimiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettu voivat syrjinnän uhreja puolustaakseen ja tukeakseen ryhtyä.

Direktiivi ei ehkä kuulosta kovin jännittävältä, mutta on erittäin tärkeä sen kannalta, että syrjinnän voidaan aidosti todeta tapahtuneen ja syrjintää kohdanneet ihmiset todellisuudessa saavat oikeutta. Direktiivin tarkoitus on varmistaa kaikkien EU-maiden tasa-arvoelinten ehdoton itsenäisyys ulkopuolisesta vaikuttamisesta ja antaa niille yhtenäiset työkalut esimerkiksi syrjintätapausten oikeuskäsittelyissä, jotta syrjinnänvastainen suojelu on kaikille EU-kansalaisille saman tasoista riippumatta siitä, missä jäsenmaassa uhri kokee syrjintää.

Sitä, mitä emme näe tai tiedä, ei voi korjata – esimerkiksi palkkauksen epäkohtia ja syrjintää. Sen vuoksi on tärkeää, että teemme tutkimusta, keräämme dataa, teemme palkkatiedosta avointa ja varmistamme tasa-arvoelinten itsenäisyyden ja aidot toimintamahdollisuudet.

Teksti on julkaistu alunperin Voimassa 14.11.2023.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista