Kannanotot

Ajankohtaista

Ensiapuun on taattava viittomakielen tulkkipalvelut

13.2.2014 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonutUutisnauha

 

interpreterKun umpisuoli puhkeaa keskellä yötä ja on tarve hakeutua ensiapuun, kommunikointi sairaalahenkilökunnan kanssa on tärkeää potilaan ja hoidon kannalta. Kun potilaan kielenä on viittomakieli, kommunikointi virka-aikojen ulkopuolella on lähestulkoon mahdotonta – tulkkipalvelu kun on varattava etukäteen.

Lähetin komissiolle kysymyksen, miten se pyrkii omalta osaltaan takaamaan tulkkipalvelujen saatavuuden ensiaputilanteissa. Kyse on perusoikeudesta, jonka pitää toteutua kaikille ihmisille, mahdollisesta vammaisuudesta riippumatta. Eikä toteutus tarkoita välttämättä sitä, että tulkin on fyysisesti tultava paikalle – nykyteknologian avulla voidaan helposti mahdollistaa etätulkkaus.

Tässä alla kysymykseni. Komission annettava vastaus viimeistään kuuden viikon kuluessa.

 

YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen artiklat 9 ja 25 varmistavat vammaisten yhdenvertaisen kohtelun terveydenhuollon palveluissa. Kuulovammaiselle henkilölle tuottaa kuitenkin vaikeuksia saada tulkkipalvelua terveysasemien ensiavussa virka-aikojen ulkopuolella. Euroopan kuurojen liiton tutkimuksessa viime vuodelta ilmeni, että juuri tulkkipalvelujen saatavuus on kuulovammaisille yksi suurimmista esteistä ensiavun saamisessa (European Union of the Deaf: 2013 UNCRDP Report).

 

Miten komissio aikoo taata, että ensihoidossa turvataan tulkkipalvelut vuorokauden ympäri kaikissa jäsenmaissa?

 

Aikooko komissio ottaa tulkkipalvelujen saatavuuden huomioon valmisteilla olevassa esteettömyyssäädöksessä sekä YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen toimeenpanossa?

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista