Kannanotot

Ajankohtaista

Eläinkuljetuksia tutkivan valiokunnan työ päätökseen

20.1.2022 AjankohtaistaBlogiEkologinen Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentin eläinkuljetuksia tutkiva valiokunta ANIT, jonka jäsen olen, on saanut työnsä päätökseen. Eläinkuljetukset aiheuttavat vakavan riskin ihmisten ja eläinten terveydelle. Vuosittain miljoonia eläimiä kuljetetaan EU:n alueella sekä EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Useat raportit ovat paljastaneet törkeitä laiminlyöntejä lainsäädännön noudattamisessa, julmaa eläinten kohtelua sekä sopimattomia kuljetusolosuhteita.

ANIT perustettiin vuonna 2020 tutkimaan tapauksia, joissa on rikottu EU:n lainsäädäntöä eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella. Nyt 18 kuukauden työskentelyn jälkeen valiokunnan työ on saatu päätökseen, ja valiokunta äänesti joulukuussa raportistaan ja eläinkuljetussuosituksistaan. Työ päättyi tammikuun täysistunnossa, kun parlamentti keskusteli ja äänesti raportista ja suosituksista. Parlamentti päätyi kannattamaan 8 tunnin maksimiaikaa kuljetuksille, mutta valitettavasti raja koskee vain maakuljetuksia. Merikuljetuksia ei parlamentin kannassa huomioitu, vaan ehdotus 24 tunnin aikarajasta hylättiin.

ANIT-valiokunta on vaatinut, että EU:n on parannettava eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana. Valiokunta on esittänyt esimerkiksi lihan kuljetuksen suosimista elävien eläinten sijaan, valvonnan lisäämistä ja hyvin nuorten eläinten kuljetuskieltoa. Valiokunta vaatii suosituksissaan valvontakameroiden käyttöä erityisesti lastaus- ja purkuoperaatioissa. Viranomaisten tulisi hyväksyä eläinten matkasuunnitelmat vain, jos ennustettu lämpötila on 5–30 ºC. Vaadimme myös komissiota asettamaan matka-aikarajoitukset, jotka kattavat kaikki eläinlajit.

Valiokunta vaatii siirtymistä järjestelmään, joka suosii siemennesteen tai alkioiden kuljettamista jalostuskarjan ja ruhojen ja lihan kuljetusta teuraseläinten sijaan. Komissiota pyydetään esittämään viimeistään vuonna 2023 toimintasuunnitelma siirtymän tukemiseksi.

Elävien eläinten kuljetukset, erityisesti pitkillä matkoilla, ovat suuri riski eläinten hyvinvoinnille. Eläimet stressaantuvat pakkaamisen ja purkamisen aikana, ja voivat joutua kärsimään nälästä, janosta, uupumuksesta sekä tilan- ja levonpuutteesta matkan aikana. Eläinkuljetukset aiheuttavat myös vakavan riskin ihmisten ja eläinten terveydelle.

EU:n eläinkuljetuksia koskevat säännöt ovat vanhentuneita, harhaanjohtavia ja huonosti täytäntöönpantu. Ongelmia ovat erityisesti tilan, veden ja ravinnon puute, kuljetuskelvottomien eläinten kuljettaminen, liian isot kuormat, sopimattomat ajoneuvot, äärimmäiset lämpötilat sekä liian pitkät matka-ajat. Nyt hyväksytyt ANIT-valiokunnan suositukset toivottavasti korjaavat joitakin näistä ongelmista.

ANIT-valiokunta on tehnyt tärkeää työtä tämän vaalikauden aikana ja ansiokkaasti huomioinut ja käynyt keskustelua eläinkuljetusten ongelmista. Työn eläinkuljetusten olojen parantamiseksi pitää kuitenkin jatkua parlamentissa tulevaisuudessakin. Tuotantoeläinten kuljetukset lisääntyvät niin pituudeltaan kuin määrältäänkin. Vuosina 2014-2016 eläinten vienti EU:sta kaksinkertaistui ja määrä jatkaa kasvuaan. Vaikka EU-direktiivi vaatii valvomaan kuljetuksia määränpäähän saakka, todellisuudessa 70 prosenttia kuljetuksista ei täytä vaatimuksia. Komissio ei siis valvo, tee kyselyitä, eikä reagoi ongelmiin riittävästi.

Työ pitkien eläinkuljetusten lopettamiseksi on jatkunut jo pitkään. Vuonna 2017 eurooppalainen kansalaisaloite #StopTheTrucks keräsi yli miljoona allekirjoitusta. Vaadimme 2018 yli 200 mepin voimin parlamenttia perustamaan eläinkuljetuksiaa käsittelevän tutkintavaliokunnan. Valiokuntaa ei tuolloin perustettu, mutta parlamentti teki mietinnön ​​eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta, jonka valmistelussa olin aktiivisesti mukana oman poliittisen ryhmäni EPP:n pääneuvottelijana ympäristövaliokunnan lausunnossa. Mietintö hyväksyttiin helmikuussa 2019. Lopulta uudella vaalikaudella parlamenttiin perustettiin vuonna 2020 uusi eläinkuljetuksia käsittelevä tutkintavaliokunta (ANIT), jonka jäseneksi minut valittiin.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti: Eläinten suojelu kuljetuksen aikana

Eurogroup for Animalsin koonti äänestystuloksesta

Teksti on osa tammikuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Suzanne Tucker / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista