Kannanotot

Ajankohtaista

Arktinen ympäristövaikutusten arviointi Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden kärjeksi

12.6.2017 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

”Arktinen on erityinen ja herkkä alue, joka on erityisen haavoittuvainen mahdollisille ympäristöhaitoille. Suomen tulisi kuitenkin ottaa puheenjohtajuutensa kärjeksi vaatimus erityisestä arktisesta ympäristövaikutusten arvioinnista. Tarvitsemme kiireellisesti arktisen YVA:n mittavien luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtäävien hankkeiden osalta.”

Vaikka arktisen alueen kohtalo koskettaa suorasti vain pientä osaa Euroopan unionista, on alueen hyvinvoinnilla suuri heijastusvaikutus:

”Esimerkiksi yli puolet maailman kosteikoista sijaitsee arktisilla alueilla ja näillä kosteikoilla on keskeinen merkitys veden puhdistamisen kannalta. Arktiset alueet ovat myös keskeisessä roolissa monien kalakantojen kestävyyden ja koko maapallon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen osalta”.

”Myös palautumiskyky ympäristökatastrofeista alueella on merkittävästi hitaampi. Näistä syistä tarvitsemme erityistä arktista YVA:a, joka käyttää hankkeiden vaikutusten arvioinnissa pidempää aikaväliä ja ottaa myös huomioon vaikutusten kerrannollisuuden sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön”.

Pietikäisen mielestä tämän tulisi myös tarkoittaa sitä, että EU:ssa voidaan tulevaisuudessa hankkia vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita koskevat projektit ovat käyneet läpi tämän tarkemman vaikutustenarvioinnin.

Europarlamentaarikko painottaa myös toimien kiireellisyyttä:

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kasvava kilpailu luonnonvaroista taloudellisen toiminnan lisääntyessä ovat tuoneet alueelle mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä uusia riskejä. Suomella on historiallinen mahdollisuus Arktisen neuvoston puheenjohtajana vaikuttaa siihen, että aluetta kehitetään rauhanomaisesti sen herkkää ympäristöä silmällä pitäen. Muuten vaarana on todellinen ’kilpailu pohjalle’ jos kukin arktisista resursseista kiinnostunut maa pyrkii varmistamaan oman osansa alueen luonnonvaroista”,

Pietikäinen painottaa, että luonnon ja paikallisten elinkeinojen kannalta kestävissä ratkaisuissa piilee myös mahdollisuus nostaa alueen taloudellista roolia ekologisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tärkeää on uuden informaatio- ja ympäristöteknologian ja niiden käytön mahdollistavien tietotekniikkayhteyksien parantaminen alueella.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista