Kannanotot

Ajankohtaista

50/50 -kampanja kerää kannatusta parlamentissa

21.11.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Ennen viime EU-vaaleja reilut kolme vuotta sitten mepit yli puoluerajojen kampanjoivat yhdenvertaisuuden lisäämisen puolesta europarlamentissa. Kampanjan ansiosta tai ei, lopputuloksena syntyi parlamentti, jossa edustajista 35 prosenttia on naisia.

Kyseinen kampanja on taas herätetty eloon – aiempaa suuremmalla vimmalla ja hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tällä kertaa kampanjan tavoitteena on itse parlamentin koostumuksen lisäksi kiinnittää huomiota myös muihin EU-instituutioihin. Poliittisiin nimityksiin perustuvissa paikoissa naisten osuus on nimittäin usein huomattavasti alhaisempi.

Tästä saatiin hyvä esimerkki viime vuodenvaihteessa Euroopan parlamentin puhemiehistön vaaleissa. Uuden puhemiehistön 15 jäsenestä vain kolme on naisia. Myös parlamentin ylimmät virkamiehet ovat pääosin miehiä. Toinen esimerkki epätasa-arvoisista EU-instituutioista on lainsäädäntöasioista neuvottelevien EU-suurlähettiläiden ryhmä, ns. COREPER. Siellä naisten osuus on viime vuosina vähentynyt niin, että 27 suurlähettiläästä vain kaksi on naisia.

Kolmannen instituution, komission keskeisistä huippuviroista on 85 % miesten hallussa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että jäsenvaltiot nimittävät näille paikoille enemmän mies- kuin naisehdokkaita.

Kokoonnuimme kolmen kollegani sekä naisjärjestö EWL:n (European Women’s Lobby) kanssa ensimmäisen kerran keväällä pohtimaan kampanjan päätavoitteita. Näistä tavoitteista muodostui kannanotto, jonka vaatimukset kuuluvat seuraavasti:

  • Jäsenvaltioiden tulee ehdottaa Euroopan komission jäsenen virkaan sekä naista että miestä. Sama periaate tulee ulottaa myös jäsenvaltioiden nimittäessä ehdokkaita muihin EU:n korkeisiin virkoihin.
  • Jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston tulee edistää ja taata sukupuolten yhdenvertaisuus Euroopan keskuspankin johtokunnan ja huippuvirkojen nimityksissä.
  • Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien tulee esittää sekä naista että miestä puheenjohtajaksi parlamentissa ja sen valiokunnissa.
  • Euroopan poliittisten puolueiden tulee edistää ja taata yhdenvertaisuus sisäisessä päätöksenteossaan sekä parlamentin johtovirkoja koskevissa nimityksissä.
  • Kansallisten puolueiden tulee muodostaa vaalilistat yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla vuoden 2014 vaaleissa.
  • Eurooppa-neuvoston tulee ottaa esille yhdenvertainen päätöksenteko huippukokouksen asialistalle.

Virallinen allekirjoitustilaisuus järjestettiin parlamentissa torstaina ja jo useat kymmenet mepit ovat ilmoittaneet tukevansa kannanottoa. Kun kaikki allekirjoitukset on saatu kerättyä, kampanja alkaa levittää toden teolla viestiään EU-parlamentin ulkopuolelle. Uusi vuosi tuo uusia kujeita.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista