Kannanotot

Ajankohtaista

Nostoja täysistuntoviikolta – keskiviikko: ilmasto- ja energiapaketti 2030, kalastus ja asekauppa

5.2.2014 AjankohtaistaSirpa sanonutUutisnauha

2030 ilmasto- ja energiapaketti: järki ja vastuullisuus voittivat parlamentissa

Täysistunnossa äänestettiin tänään parlamentin kannanotosta vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteisiin. Keskusteluissa päällimmäiseksi nousi kysymys siitä, tulisiko paketin sisältää pelkästään yksi sitova tavoite – kasvihuonekaasuleikkausten – vai tulisiko sen koostua kolmesta toisiaan täydentävästä sitovasta tavoitteesta.

Kolmen sitovan tavoitteen paketti on ehdottoman kannatettava, niin Euroopan tulevaisuuden talouskasvun kuin ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta.

Parlamentti vaati tänään hyväksymässään päätöslauselmassa vähintään 40% kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksia, 40% energiatehokkuus- ja 30% uusiutuvien energialähteiden tavoitetta vuoteen 2030. Kaikki tavoitteet ovat sitovia.

Tonnikalakannat yhä kestämättömällä tasolla

Kala on terveellistä. Sushi on suosittua. Tässä pari syytä kalan syönnin suosion kasvulle viime vuosina. Yksi uhatuimmista kaloista on tonnikala. Erityisesti Atlantilla tämä isokokoinen ja myöhään sukukypsyyden saavuttava kalalaji hupenee kovaa vauhtia, kun alimittaisia yksilöitä pyydystetään suuren kysynnän vuoksi entistä enemmän.

Tonnikalalle tulee asettaa maailmanlaajuisesti tiukat suojelutoimenpiteet, jotta kannat saadaan elvytettyä ennen kuin on liian myöhäistä.

Jäähyväiset aseille?

Kansalaisjärjestöjen ja aktiivisten valtioiden pitkäjänteinen työ toi tulosta viime keväänä, kun YK:ssa solmittiin kansainvälinen asekauppasopimus. Tänään parlamentti antoi virallisen valtuutuksen jäsenmaille noudattaa sopimusta niiltä osin, kun säännökset menevät päällekkäin EU-lainsäädännön kanssa.

Sirpa_Mepin päivä2011 007

********************************************************************************************************************************************************

2030 ilmasto- ja energiapaketti: järki ja vastuullisuus voittivat parlamentissa

Täysistunnossa äänestettiin tänään parlamentin kannanotosta vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteisiin. Keskusteluissa päällimmäiseksi nousi kysymys siitä, tulisiko paketin sisältää pelkästään yksi sitova tavoite – kasvihuonekaasuleikkausten – vai tulisiko sen koostua kolmesta toisiaan täydentävästä sitovasta tavoitteesta: edellä mainitun lisäksi energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevista.

Kolmen sitovan tavoitteen paketti on ehdottoman kannatettava, niin Euroopan tulevaisuuden talouskasvun kuin ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta. Komission tutkimusten mukaan kolmen sitovan tavoitteen yhdistelmä kasvattaisi EU:n BKT:tä 0.53 % – 70 miljardilla eurolla vuosi. Tämän lisäksi sitovan energiatehokkuustavoitteen on jo yksinään arvioitu vähentävän Euroopan energialaskua vuosittain yhteensä 200 miljardilla eurolla ja luovan tänne jopa 2 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Eurooppalainen bisnes tarvitsee menestyäkseen ennakoitavan ja kunnianhimoisen ilmastokehyksen. Lukuisat eurooppalaiset yritykset – ja kansalaiset – ovatkin vedonneet meppeihin viime päivinä kolmen sitovan tavoitteen puolesta.

Parlamentti vaati tänään hyväksymässään päätöslauselmassa vähintään 40% kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksia, 40% energiatehokkuus- ja 30% uusiutuvien energialähteiden tavoitetta vuoteen 2030. Kaikki tavoitteet ovat sitovia.

Tämä on linjassa ilmastohaasteen kanssa ja huomattavasti kunnianhimoisempi kuin komission muutaman viikon takainen esitys, jossa esitetään yhtä ainoaa tavoitetta – kasvihuonepäästöjen leikkaustavoitetta.

Tonnikalakannat yhä kestämättömällä tasolla

Kala on terveellistä. Sushi on suosittua. Tässä pari syytä kalan syönnin suosion kasvulle viime vuosina. Yksi uhatuimmista kaloista on tonnikala. Erityisesti Atlantilla tämä isokokoinen ja myöhään sukukypsyyden saavuttava kalalaji hupenee kovaa vauhtia, kun alimittaisia yksilöitä pyydystetään suuren kysynnän vuoksi entistä enemmän.

Tonnikalalle tulee asettaa maailmanlaajuisesti tiukat suojelutoimenpiteet, jotta kannat saadaan elvytettyä ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä oli tavoitteenamme vuonna 2010, kun vaadimme parlamentin luonnon monimuotoisuutta ajavassa neuvottelutiimissä Atlantin sinievätonnikalan lisäämistä uhanalaisten eläinten listalle. Globaali sitoumus jäi kuitenkin toteutumatta, kun Japani torppasi aloitteen.

Euroopan unioni kuuluu kansainväliseen tonnikaloja suojelevaan sopimukseen ja voi sen osapuolena asettaa tuontikiellon tonnikalalle niistä maista, jotka eivät suojele kalakantojaan riittävissä määrin. Parlamentti purki tämänpäiväisellä päätöksellään tuontikiellot sellaisten maiden osalta, jotka ovat lisänneet tonnikalakantojen suojelun riittävälle tasolle.

Toistaiseksi niin tonnikala kuin monet muutkin kalakannat ovat kuitenkin kestämättömällä tasolla. Tulevaisuuden kalavesien turvaaminen edellyttää välittömiä ja riittävän mittakaavan toimenpiteitä. Muuten uhkaa maki-rullaan jäädä jäljelle vain riisi.

Jäähyväiset aseille?

Kansalaisjärjestöjen ja aktiivisten valtioiden pitkäjänteinen työ toi tulosta viime keväänä, kun YK:ssa solmittiin kansainvälinen asekauppasopimus. Tänään parlamentti antoi virallisen valtuutuksen jäsenmaille noudattaa sopimusta niiltä osin, kun säännökset menevät päällekkäin EU-lainsäädännön kanssa.

Jos mitataan ihmishengissä, pienaseet aiheuttavat suurinta tuhoa konfliktialueilla. Mikhail Kalashnikov toivoikin kuolinvuoteellaan viime vuoden lopulla, että olisi tunnetun kiväärin sijaan kehittänyt vaikkapa ruohonleikkurin.

YK-sopimuksella varmistetaan, ettei aseita tai niiden osia viedä konfliktialueille tai etteivät ne päädy merirosvojen ja muiden lainrikkojien käsiin. Saavutettuun lopputulokseen voi olla tyytyväinen, vaikka ulkopuolelle jäi vielä jotain tärkeitä aselajeja.

Suomi ajoi hienosti sopimusta hallitustenvälisissä neuvotteluissa ja oli näin omalta osaltaan vaikuttamassa sen syntyyn ja sisältöön. Seuraava tärkeä askel on varmistaa, että sopimuksen noudattamista myös valvotaan.

TIISTAI 4.2.

Ilman tekijöitä ei ole taidetta tai luovuutta

 

Kulttuurin tekijän työpanos on teos. Ihminen ostaa tämän uniikin teoksen ja nautinnon. Tästä työstä tekijä on palkkansa ansainnut, olipa tuotos CD:llä tai verkossa. Parlamentti hyväksyi tänään mietinnön musiikin tekijänoikeuksien verkkolisensoinnin kollektiivihallinnosta. Taiteilijan tyttärenä tekijänoikeudet ovat olleet minulle aina tärkeitä. Niitä olen edistänyt kotimaassa taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman valmistelussa ja Teoston kulttuurikumppanina sekä sisämarkkinavaliokunnan varapuheenjohtajana, kun asia on ollut valiokunnan käsittelyssä.

 

Tänään hyväksytty mietintö vahvistaa luovien alojen tekijöiden oikeutta korvauksiin tekemästään työstään. Samalla tavoitteena on edistää digitaalisia sisämarkkinoita.

 

Suomalainen tekijänoikeusjärjestelmä toimii mielestäni hyvin. Yhdessä kotimaisten järjestöjen kanssa olemme tehneet töitä suomalaisen tekijänoikeusmallin säilyttämiseksi.

 

Tekijänoikeusjärjestöt ovat tehokas tapa valvoa teosten asianmukaista käyttöä ja kerätä korvauksia tekijöille. Näiden järjestöjen asema turvataan direktiivissä ja samalla parannetaan taitelijoiden keinoja ohjata järjestöjen toimintaa sekä lisätään järjestelmän avoimuutta. Näin parannetaan myös oikeuksien lisensointia musiikin verkkokäyttöä varten.

 

Tärkeää on, että tariffit ovat läpinäkyviä ja oikeudenhaltijoiden edut turvataan, kun viihdekenttä viihdekentän monipuolistuessa. Ilman kunnon korvauksia luovan työn tekijöille meillä ei ole taidetta kaikissa upeissa eri muodoissaan.

 

Parlamentti vaatii seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vahvistamista

Parlamentin LGBT-yhteistyöryhmän varapuheenjohtajana olen erityisen tyytyväinen parlamentin tänään hyväksymästä mietinnöstä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi.

Joka toinen seksuaalivähemmistöön kuuluva kokee syrjintää tai uhkailua EU-alueella. Euroopan parlamentti vaati tänään entistä tehokkaampaa puuttumista tähän syrjintään. Olemme olleet LGBTI-ryhmässä mukana reagoimassa niin EU-alueella kuin sen ulkopuolella ilmenneisiin syrjintätapauksiin sekä vaikuttamassa seksuaalivähemmistöjen asemaa koskevaan lainsäädäntöön. Pitkälti yhteistyöryhmän ponnistusten tuloksena parlamentti vaatii seksuaalivähemmistöille oikeuksia, jotka meidän korvaamme kuulostavat itsestään selviltä: kokoontumisen- ja ilmaisunvapaus, mahdollisuus muuttaa EU-maasta toiseen ilman perhesuhteiden virallista muutosta, suojelua viharikoksilta ja -puheelta, syrjimättömyys tavaroiden, palvelujen ja terveydenhuollon saatavuudessa. Nämä oikeudet eivät edelleenkään toteudu kaikille.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, kansalliseen alkuperään, ominaisuuteen, syntyperään tai muihin tekijöihin perustuvaan erotukseen katsomatta. Nämä oikeudet kuuluvat luonnollisesti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista