Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

“Toimintaa nyt!”, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin Itämeri-blogi

18.6.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Meret ovat kautta historian olleet yksi Euroopan menestystekijöistä. Merenantimet tarjosivat ravintoa ja meri kulkureitin tavaroille, ihmisille ja ajatuksille. Meret eivät erota, vaan ne yhdistävät: ne ovat kulttuureja yhteen sitovia valtateitä. Ilman merta elämä Euroopassa olisi kaikin puolin köyhempää. Liikenteen lisääntyessä, ympäröivien alueiden kasvaessa kylistä metropoleiksi sekä teollisuuden ja maatalouden kehittyessä meret valitettavan usein päätyivät monenlaisen jätteen viimeiseksi lepopaikaksi. Meren ekosysteemi ei kestä kaatopaikkana toimimista: Euroopan meret voivat huonosti.

Tähän mennessä Itämerta on suojeltu innokkaasti lähinnä vain puheiden tasolla. Huolimatta siitä, että Itämeren suojelukomissio HELCOM on tehnyt töitä Itämeren suojelemiseksi jo 1980-luvulta, ei meren terveydentila ole tähän päivään mennessä parantunut – pikemminkin päinvastoin. Vaikka suojelukomission ohjelmien ja yhteistyön tuloksena ympäristömyrkyistä PCB- ja DDT- pitoisuudet ovat vähentyneet ja osa hot spot- alueista on kuntoutettu, etenee Itämeren rehevöityminen vauhdilla. HELCOM on laatinut kattavan listan toimista, joita tarvittaisiin Itämeren tervehdyttämiseksi. Suojelukomission keskeisen roolin varmistaminen Itämeristrategian valmistelussa ja toimeenpanossa on äärimmäisen tärkeää.

EU:n ei tule unohtaa laajempaa kokonaisuutta meriensä suojelussa: kansainvälisen areenan hyödyntämistä pitää lisätä huomattavasti. Vaikka unionitason yhteinen toiminta on äärimmäisen tärkeää, niin on myös kansainvälinen toimintaympäristö. Joskus tuntuu, että EU:ssa unohtuu muiden toimijoiden olemassaolo. Unioni ikään kuin yrittää keksiä pyörää uudelleen: ehdotuksia merien tervehdyttämiseksi on tehty vuosikymmeniä erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä. Keinot ovat tiedossa, poissaolollaan on loistanut päättäväinen toiminta.

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tehdyt sopimukset velvoittavat myös Venäjää. Niin unionin kuin Suomenkin tulee toimia aktiivisesti järjestössä. IMO:ssa on mahdollista sopia esimerkiksi PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas) -alueita koskevista lisäturvamääräyksistä. PSSA-statuksen myöntää IMO sellaisille merialueille, joiden se katsoo olevan erityisesti herkkiä ja suojelun tarpeessa. Kuitenkin status yksinään ei nosta meriturvallisuutta sille tasolle, kuin Itämeren PSSA-alueiden tehokkaan suojelun kannalta olisi tarpeellista. Tarvittavia lisäturvamääräyksiä olisivat esimerkiksi pakollinen saattohinaus satamista ja satamiin ja pakollinen luotsaus. Järjestön piirissä tulisi myös yrittää sopia koko Itämeren kattavasta liikenteen ohjausjärjestelmästä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista