Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

“Toimintaa, ei tyhjiä sanoja”, Itämeri-keskustelupaneeli

17.5.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

”Ohjelmat ja toimenpiteet Itämeren pelastamiseksi ovat jo olemassa ja tiedossa. Tilanteen parantamiseksi ei tarvita pelkästään puhetta ja uusia ohjelmia, vaan hyvien olemassa olevien ehdotusten täytäntöönpanoa”, muistutti Sirpa Pietikäinen Helsingin Sanomien Itämeri-paneelissa lauantaina. Pietikäinen huomautti, että Itämeren suojelukomission (HELCOM) ehdotuksilla Itämeren suojelemiseksi on juurensa jo 1970-luvulla. Moni hyvä toimenpide odottaa kuitenkin edelleen toimeenpanoa.

HELCOM perustettiin hallinnoimaan Itämerta ympäröivien maiden vuonna 1974 solmimaa Itämeren alueen merellistä ympäristöä koskevaa yleissopimusta. Komission ohjelmien ja yhteistyön tuloksena ympäristömyrkyistä PCB- ja DDT- pitoisuudet ovat vähentyneet ja osa hot spot- alueista on kuntoutettu, mutta Itämeren rehevöityminen etenee. Pietikäinen painottaakin täytäntöönpanon tärkeyttä: ”kun pyörä on kerran keksitty, miksei sitä aleta käyttää?”, Pietikäinen kysyy.

Suurista saastuttajista Pietarin jätevesien ja Puolan maatalouden ohella Itämerta uhkaavat myös tulevaisuuden hankkeet, näistä merkittävimpiä laivaliikenteen kasvu Koiviston sataman rakentamisen myötä ja kaavailtu kaasuputki, jonka ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida. Pietikäinen painottaa kuitenkin, että isojen päästäjien ohella huomiota tulisi entistä tarkemmin kiinnittää myös pienempien päästölähteiden synnyttämään ongelmaan. Maatalouden hajakuormitus ja kalan viljely luovat merkittävän päästöongelman, joka vaikuttaa erityisesti lähivesien kuormitukseen: ”Jos osoittaa syyttävällä sormella muita, olisi myös huolehdittava siitä, että oma toiminta sallii soimauksen”, Pietikäinen muistuttaa.

Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa Unionille virallista Itämeristrategiaa. Pietikäinen painottaa, että strategian tavoitteena olevan puhtaan ja terveen Itämeren saavuttamiseksi ehdotuksen tulee sisältää konkreettisia politiikkatoimenpiteitä toivotun tilanteen saavuttamiseksi. ”Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikkien Itämeren maiden yhteistyötä. EU on paras mahdollinen foorumi sitovan ja tehokkaan tervehdyttämis- ja suojeluohjelman aikaansaamiseksi. Unionin puitteissa on mahdollista myös tehokkaammin painostaa Venäjä mukaan suojelutoimiin, kuin millään yksittäisellä maalla yksin olisi.”

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista