Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

“Puistojen ja muiden viheralueiden vaikutus ilmastonmuutoksessa selvitettävä”, Vihepiha -tilaisuus Mikkelissä 28.5.2008

28.5.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Vihervuoden 2008 tunnus on Vireyttä Vihreästä. Mikkelissä vuoden päätapahtumassa puhunut Sirpa Pietikäinen muistutti, että vihreästä on saatavilla paljon muutakin: ”Viheralueet toimivat muiden muassa hiilinieluina ja ympäristön kaunistajina. Ne ovat luonnon monimuotoisuuden keitaita, edistävät ihmisten terveyttä ja ympäristön kestävää kehitystä”.

Viheralueet vaikuttavat suotuisasti rakennetun ympäristön olosuhteisiin ja hillitsevät ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia muutoksia: ”Viheralueet tutkitusti hidastavat kaupunkialueen lämpötilan nousua ja sitovat ilmasta haitallisia pienhiukkasia ja epäpuhtauksia samalla, kun puut juurineen sitovat tehokkaasti sade- ja sulamisvesiä ja ehkäisevät näin vesistöjen kuormitusta ja ylläpitävät pohjaveden tasoa”, Pietikäinen muistutti.

Viheralueet tulisi ehdottomasti muistaa kuntien kaavoituksessa: ”Asuinympäristön maisemaan kuuluva kasvillisuus tulee nähdä perusinfrastruktuurina, jolla on suora yhteys terveyteen ja elämänlaatuun”, painotti Pietikäinen ja jatkoi: ”Kaavoituspäätöksiä avustamaan tarvitaan ehdottomasti enemmän tutkimustoimintaa, jossa eri vaihtoehtojen ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset tuotaisiin esiin. Suunta on käännettävä kaupunkien ekologisoimiseen ja viherryttämiseen ”.

Tietoa viheralueiden hiilitaseesta kaivattaisiin kovasti. Valmis viheralue on epäilemättä hiilinielu, mutta esimerkiksi puiston rakentaminen, ylläpito ja käyttö vaikuttavat päinvastaiseen suuntaan.. Kansalaisten olisi hyvä tietää, mitä kaupunkipuistot, golfalueet, puutarhat ja nurmikentät merkitsevät hiilitaseen kannalta ja mikä on erilaisen kasvillisuuden hiilen sitomiskyky. ”Ilmoitetaanhan nykyisin autoistakin niiden hiilidioksidipäästöt”, totesi Pietikäinen.

Pietikäinen vaati, että tutkimuslaitosten kuten Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulisi selvittää, mikä on erilaisten viheralueiden hiilitase. EU:n ilmastopolitiikassa metsät on otettava mukaan hiilinieluina asetettaessa valtiokohtaisia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pietikäinen muistutti metsän hiilitaseen olevan positiivinen ja pitkällä aikajänteellä tasapainossa. Myös soiden hiilitaseesta on tutkimustietoa, mikä osoittaa positiivista tasetta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista