Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Puheenvuoro kansainvälisestä ilmastoliittoumasta täysistunnossa

23.10.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

onnittelut Anders Wijkmanille erittäin ansiokkaasta ja laaja-alaisesta mietinnöstä. Yhdyn täysin kollegani arvioihin maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman haasteista ja mahdollisuuksista.

Ilmastonmuutos on valtava haaste koko ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuudelle. Erityisesti kehitysmaat tulevat kärsimään ilmastonmuutoksen aiheuttamista monista ympäristöongelmista – aavikoituminen, ilmaston ääri-ilmiöt, merenpinnan nousu, puhtaan veden väheneminen ovat vain muutamia esimerkkejä tulevaisuuden haasteista.

Samalla kehitysmailla on käytössään suhteessa vähiten resursseja, joiden avulla varautua tuleviin ja jo nyt vaikuttaviin ilmastonmuutokseen liittyviin kriiseihin. Länsimaiden tulee EU:n johdolla varmistaa, että kehitysmaiden sopeutumis- ja torjuntatoimia tuetaan riittävästi niin rahallisesti kuin suorin teknologiasiirroin.

Kuten mietinnössä muistutetaan, tulee ilmastonmuutos asettaa EU:n kehityspolitiikan ytimeen niin, että ympäristö- ja kehitystavoitteet tukevat toisiaan. Vain näin on mahdollista varmistaa yhtenäinen vastaus ilmastonmuutoksen aiheuttamiin monitahoisiin kehitysongelmiin ja äkillisiin kriiseihin.

Ilmastonmuutoksen eteneminen uhkaa vakavasti YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista ja jo saavutetun kehityksen kumoutumista. Riittävän rahoituksen varmistaminen on avainasemassa. Valitettavasti usean jäsenmaan kehitysapuun antama rahamäärä on kuluneen vuoden aikana dramaattisesti pienentynyt. Joidenkin jäsenmaiden antaman avun määrä on pudonnut jopa yli 100 prosentilla. Tämä kehitys tulee kääntää: jäsenmaiden on sitouduttava antamiinsa lupauksiin.

Kansainväliselle ilmastoliittoumalle on kysyntää näiden ongelmien ratkaisun osasena ja areenana.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista