Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Puheenvuoro Itämerestä parlamentin täysistunnossa

3.8.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Arvoisa puhemies, arvoisa raportööri, hyvät kollegat,

onnittelen raportin laatijaa erittäin onnistuneesta mietinnöstä. Mietintö vastaa ansiokkaasti unionin kansalaisten – erityisesti Itämerta ympäröivien valtioiden kansalaisten – huoleen suunnitellun kaasuputken ympäristövaikutuksista. Itämeren kaasuputken rakentaminen on ensisijaisesti ympäristökysymys, missä valossa koko projektia ja sen toteutettavuutta tulee tarkastella.

Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Erikoisen haavoittuvaiseksi meren tekee sen erikoislaatuisuus: syvyydeltään meri on yksi maailman matalimmista ja veden vaihtuvuus hidasta. Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas ja siksi osaa meren kasvistosta ja eläimistöstä ei löydy mistään muualta maailmasta. Mittava ympäristövahinko olisi merelle katastrofaalinen.

Tuen painokkaasti mietinnön vaatimusta itsenäisen, kolmannen osapuolen suorittamasta ympäristövaikutusten analyysistä. Analyysin tulee perustua laajoihin tieteellisiin ympäristöperusteisiin.

Kansainvälisesti sovittujen konventioiden kautta on mahdollista sitouttaa myös Venäjä tehtyjen ympäristöarviointien mahdollisesti negatiivisiinkin päätöksiin. Mietinnössä mainitut konventiot ovat jokainen osaltaan relevantteja. Huomionarvoista on, että tämä olisi ensimmäinen kerta, kun vuonna 1974 solmittu Helsingin sopimusta sovellettaisiin käytännössä.

Rakennustoimia ei tule aloittaa ennen kuin kaikki putken elinkaareen liittyvät mahdolliset ympäristövaikutukset on arvioitu. Vakaaseen harkintaan tulisi myös ottaa putken reitittäminen maitse. Unionin energiantarve on kiistämätön. Keinot energiantarpeen tyydyttämiseen ovat kuitenkin moninaiset, eikä yhtä unionin sisämeristä tule vaarantaa ratkaisevasti vain siksi, että muut vaihtoehdot olisivat näennäisesti kalliimpia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista