Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Kädellisten eläinten käyttö EU:n avaruustutkimuksissa

2.8.2010 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kirjallisesti vastattava kysymys E-4236/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Aihe: Kädellisten eläinten käyttö EU:n avaruustutkimuksissa

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tutkimustoimet ovat viime aikoina aiheuttaneet suurta julkista huolenaihetta, kun paljastui, että järjestö harjoittaa eläinkokeita. Avaruusjärjestö jäljittelee osana Mars 500  hankettaan Marsiin matkustamisen vaikutuksia seuraamalla vaikutuksia kädellisiin eläimiin.

Kokeiden sanotaan sisältävän eläinten altistamista säteilylle, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta elinajanodotteeseen sekä riskiä sairastua syöpään ja muihin hengenvaarallisiin sairauksiin. Kädellisten eläinten on myös siedettävä pitkiä jaksoja eristyksissä ja rajoitettua ruokavaliota, kuten aiemmin avaruuteen lähetetyt eläimetkin kärsivät.

Tietoja Mars 500  kokeesta on vuotanut jo muutaman kuukauden ajan, mutta paljon on vielä epätietoisuutta hankkeen arkaluonteisuuden takia. Muutama kuukausi sitten myös Mars 500  hankkeen virallisilta verkkosivuilta poistettiin useita kokeiden aikana eläimistä otettuja kuvia ensimmäisten julkisten vastalauseiden jälkeen.
Kädellisten eläinten käyttö kokeissa on yleisesti yleisön äärimmäinen huolenaihe.

Kädelliset eläimet ovat erittäin älykkäitä, tuntevia eläimiä, jotka luovat mutkikkaita sosiaalisia suhteita ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa erittäin monimutkaisesti osallistumalla mielikuvituksellisten ongelmien ratkaisuun ja osoittamalla eri tunteita.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa erityisesti todetaan, että ”laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja”.

Sopimuksessa jäsenvaltiota pyydetään laatiessaan avaruuspolitiikkaa koskevia päätöksiä ottamaan eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon. Komission vastuuna on varmistaa, että jäsenvaltiot kunnioittavat sopimuksen määräyksiä.

Voiko komissio kertoa meille osallistumisestaan päätökseen virallisesti hyväksyä nämä ehdotetut kädellisille eläimille tehtävät kokeet?

Onko komissio tai jäsenvaltiot osallistuneet näiden hankkeiden rahoitukseen?

——————————————————
E-4236/10FI
Antonio Tajanin
komission puolesta antama vastaus
(29.07.2010)

Komission tiedon mukaan Euroopan avaruusjärjestössä (ESAssa) ei tällä hetkellä käytetä eikä suunnitella käytettävän kädellisiä eläimiä minkäänlaisessa tutkimuksessa. ESA on jo virallisesti vahvistanut, että Mars 500 -hankkeessa hyödynnetään yksinomaan eurooppalaisten vapaaehtoisten apua avaruustutkimustarkoituksiin eikä siihen näin ollen liity lainkaan eläinten käyttöä tutkimustarkoituksiin.

Komissio pyytää arvoisaa parlamentin jäsentä ottamaan suoraan yhteyttä ESAan lisätietoja varten. ESA on riippumaton hallitustenvälinen organisaatio, jolla on omat päätöksentekoelimensä ja joka ei sellaisenaan ole suoraan vastuuvelvollinen komissiolle tutkimustoimiensa valtuutuksesta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista