Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle Eläinten hyvinvointia koskevien säännösten lisääminen tuleviin vapaakauppasopimuksiin

1.9.2008 Ekologinen Eurooppa Kannanotot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4862/08
esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Eläinten hyvinvointia koskevien säännösten lisääminen tuleviin vapaakauppasopimuksiin

Komissio harkitsee vapaakauppasopimusten solmimista Georgian, Ukrainan, Venäjän, Libyan ja muiden maiden kanssa.

EU-sopimukseen liitetyn eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan sekä eläinten hyvinvointia koskevan yhteisön vuosiksi 2006–2010 laaditun toimintasuunnitelman mukaan eläinten hyvinvointi on otettava huomioon kauppasopimusneuvotteluissa.

Tällä hetkellä kansainväliset järjestöt, kuten Maailman eläintautijärjestö (OIE), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) sekä useat kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet kiinnostusta asiaa kohtaan sekä osoittaneet voimavaroja eläinten hyvinvoinnin parantamiselle. Erityisen tärkeänä pidetään tietoisuuden lisäämistä kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa sekä näiden maiden motivoimista eläinten hyvinvointiin liittyvien standardien toteuttamiseksi tehokkaammin.

Miten komissio aikoo yhdistää eläinten hyvinvointia koskevat säännökset tuleviin vapaakauppasopimuksiin?

Mitä voimavaroja aiotaan osoittaa yhteistyön kehittämiselle eläinten hyvinvoinnin osa-alueella kumppanuusmaiden kanssa ja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi olemassa oleviin aloitteisiin ruuantuotantoalalla?
_ _ _ _ _ _

E-4862/08FI
Androulla Vassilioun
komission puolesta antama vastaus
(05.11.2008)

Komissio sai vuonna 1995 neuvostolta valtuutuksen  neuvotella kolmansien maiden kanssa sopimuksista, jotka koskevat eläinten ja kasvien terveyteen liittyviä toimenpiteitä. Tämän valtuutuksen mukaisesti komissio on tehnyt ja tekee jatkossakin kansainvälisten kauppakumppaneidensa kanssa yhteistyötä, joka tähtää yhteisymmärryksen rakentamiseen keskinäisesti sovittujen eläinten hyvinvointiin liittyvien standardien kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. Komissio on kahdenvälisissä keskusteluissa nostanut useasti esiin eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, ja se pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia sisällyttämällä erityissäännöksiä vapaakauppasopimusten eläin- ja kasvinsuojelustandardeja koskeviin osiin niiden kolmansien maiden kohdalla, joiden kanssa neuvottelut ovat käynnissä tai suunnitteilla.

Tämän lisäksi komissio hyödyntää jokaisen mahdollisuuden kehittääkseen ja edistääkseen eläinten hyvinvointiin liittyviä standardeja sekä Euroopassa että kansainvälisellä tasolla. Komissio on ollut aktiivinen erityisesti Maailman eläintautijärjestön (OIE) toiminnassa Pariisissa, jossa se on ollut mukana kehittämässä kansainvälisiä eläinten hyvinvointia koskevia standardeja ja järjestämässä seminaareja, konferensseja sekä työpajoja.

Marraskuussa 2006 komissio järjesti yhdessä OIE:n ja Euroopan neuvoston kanssa työpajan , jossa 50:n eri Euroopan maan virkamiehet keskustelivat keinoista, joilla eläinten hyvinvointia koskevia standardeja voidaan panna täytäntöön.

Vuonna 2008 yhteisö rahoitti työpajoja, jotka koskivat eläinten hyvinvointiin liittyvien OIE:n standardien täytäntöönpanoa EU:n ulkopuolella. Yksi OIE:n työpajoista järjestettiin Amerikan alueen maille viime elokuussa, ja tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää vastaava tapahtuma Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueelle. Lisäksi yhteisö tukee aktiivisesti ja rahoittaa Kairossa pidettävän OIE:n toisen maailmanlaajuisen eläinten hyvinvointia koskevan konferenssin ”Putting the Standards to Work”  järjestämistä. Komission teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (TAIEX) kautta ja aloitteen myötä, joka koskee elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämistä koulutusta parantamalla  , samankaltaisia tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi eläinten hyvinvoinnista on käynnissä erityisesti kolmansissa maissa.

Huhtikuussa 2008 järjestetty kansainvälinen foorumi, joka käsitteli tuotantoeläinten hyvinvoinnin maailmanlaajuista näkökulmaa , ja tammikuulle 2009 suunniteltu maailmankauppaa ja tuotantoeläinten hyvinvointia käsittelevä konferenssi muodostavat tärkeän väylän näkemyksien ja tavoitteiden vahvistamiseksi kansainvälisellä tasolla, jotta eläinten hyvinvointiin liittyviä standardeja ja niiden soveltamista suhteessa kaupankäyntiin voidaan kehittää.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista