Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Biomassaa koskevat kestävyysnormit

28.1.2010 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS P-6403/09
esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

Aihe: Biomassaa koskevat kestävyysnormit

Komissio on parhaillaan laatimassa EU:n biomassan ympäristökestävyysjärjestelmää, kuten uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä edellytetään. Yleisissä kuulemisissa, jotka järjestettiin heinä-syyskuussa 2008, selvä enemmistö osallistujista kannatti oikeudellisesti sitovia kriteerejä biomassalle.

Kuinka komissio perustelee toimintansa, jos se päättää tyytyä vain suosituksiin biomassaa koskevien oikeudellisesti sitovien kriteerien asemesta? Aikooko komissio ehdottaa oikeudellisesti sitovia kriteereitä myöhemmin?

EU:n virallinen kanta on, että se pyrkii pysäyttämään metsäkadon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos edellä mainitut kriteerit eivät ole sitovia, kuinka komissio aikoo varmistaa, että kestämättömällä tavalla tuotetun puun tuonti EU:n ulkopuolelta estetään?

Kuinka komissio takaa sen, että maankäytöstä, kuten metsän hoidosta ja biomassan viljelystä, aiheutuvat päästöt todella otetaan huomioon metsien häviämisen estämiseksi pitkällä aikavälillä?

—————————————————–

P-6403/09FI
Andris Piebalgsin
komission puolesta antama vastaus
(21.1.2010)
Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin  17 artiklan 9 kohdan mukaan komission on raportoitava 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä biomassan (muun kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden) energiakäyttöön liittyvän kestävyysjärjestelmän vaatimuksista. Komission on tarvittaessa esitettävä tässä yhteydessä kestävyysjärjestelmää koskeva ehdotus. Komissio on arvioinut asian perusteellisesti ja toteuttanut tähän liittyen myös julkisen kuulemisen, johon arvoisa parlamentinjäsen viittaa. Komissio viimeistelee nyt raporttiaan. Siinä kuvataan syyt, joiden perusteella valitaan tietty toimintatapa. Koska raporttia ei ole vielä hyväksytty, komissio ei voi kommentoida sen sisältöä.

Huomattakoon, että EU käsittelee metsien häviämistä ja kestävää metsätaloutta monilla erilaisilla tavoilla, muun muassa ilmastonmuutosta koskevien kansainvälisten neuvottelujen yhteydessä. Neuvotteluissa komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että sovitaan kannustimista ja tavoitteista, jotta metsäkatoa voitaisiin vähentää ja se voitaisiin pysäyttää pitkällä aikavälillä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista