Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

“Ekosuunnittelu luo säästöä”, Taaleri-lehti

17.9.2008 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Euroopan Unioni ponnistaa visioissaan korkealle. Lissabonin strategian mukaisesti EU pyrkii kehittämään unionista maailman kilpailukykyisimmän alueen vuoteen 2015 mennessä. Samalla unioni on asettamassa alueelleen tiukkoja päästökiintiöitä. Molempiin tavoitteisiin pääseminen vaatii tuekseen koko joukon erilaisia työkaluja. Energiatehokkuuden parantaminen on näistä yksi keskeisimmistä.

Alati kasvava energian hinta ja ilmastonmuutoksen asettama pakko toimia päästöjen vähentämiseksi varmistavat sen, että teollisuuden ja kotitalouksien käyttämien laitteiden ja tuotteiden energiasyöpöttelylle on tultava loppu. Energian hinnan nousulla on näkyvä rooli inflaation kasvussa. Turhaan energiaa kuluttavat laitteet käyvät yksityisen kansalaisen, pienten- ja keskisuurten yritysten, sekä jättikokoistenkin yhtiöiden kukkarolle.

Energiatehokkuuden parantaminen ei tapahdu itsestään, vaan uudenlaisen teknologian edistämiseen tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia, sekä uusia, vapaaehtoisia toimintamalleja. Osa tätä kokonaisuutta on komission heinäkuun puolessavälissä julkaisema jatkoehdotus vuoden 2005 energiaa käyttävien tuotteiden ekosuunnittelua koskevaan direktiiviin. Toimintasuunnitelma kestävästä kuluttamisesta ja tuotannosta pyrkii niin lainsäädännön kuin vapaaehtoisten toimintaohjeiden kautta puskemaan unionia uudelle, energiatehokkaammalle polulle. Jos direktiivin kattamat tuotteet eivät täytä tiettyjä energiansäästöllisiä kriteereitä, niitä ei tulevaisuudessa sallita myytävän EU:n sisällä.

Komission alkuperäisten kaavailujen mukaan uuden ehdotuksen suunniteltiin kattavan suurin osa tuoteryhmistä jalkineista huonekaluihin ja puhdistusaineisiin. Komission sisäisessä kinastelussa tuoteryhmä kuitenkin supistui ja kattaa nyt vain energiatehokkuuteen kaikkein tiivimmin linkittyvät tuotteet. Esimerkkinä näistä ikkunat ja suihkusuuttimet.

Osan ehdotuksen keinoista muodostaa kuluttajatietoisuuden nostaminen. Energiankulutuksesta kertovien tuoteselosteiden määrää lisätään ja teollisuutta kehotetaan itse luomaan vapaaehtoisia normeja ja kriteereitä. Myös julkisia hankintoja olisi kehitettävä vihreämpään suuntaan.

Ekosuunnittelun tuomat säästöt ovat komission laskelmien mukaan huomattavat. Kun ensimmäistä kahtakymmentä tuotetta koskevat toimenpiteet saadaan otettua vuoteen 2010 mennessä käyttöön, vähentäisi tämä energiankulutusta jopa suuremman määrän, kuin on Tshekin, Tanskan ja Portugalin kokonaisenergiankulutus. Euromääräinen säästö on suurempi, kuin puolet tämän hetkisestä EU-budjetista. Tämän päivän hiilidioksidipäästöissä mitaten vähennys vastaisi 7 prosenttia.

Komission peruuttamista alkuperäisistä asemistaan on kuitenkin vahvasti kritisoitu ja unionin toimia energiatehokkuuden alalla haukuttu riittämättömiksi. Sitovia toimenpiteitä, erityisesti vero-ohjausta, kaipailtiin antamaan ehdotukselle hampaat. Ongelmana on EU-laajuisen verojärjestelmän luomisen vaikeus: tämä käy selkeästi ilmi Ranskan ja Britannian yhteisen veroaloitteen kaatumisesta. Maat esittivät marraskuussa 2007 EU-laajuisia, harmonisoituja vihreiden tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveron alennuksia. Ehdotus ei kerännyt kovin laajaa tukea muilta jäsenmailta.

Vaikka kritiikki oikeaan osuukin, on kattavuudeltaan kaavailtua suppeampikin paketti ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Huolimatta siitä, että vihdoin aletaan ymmärtää maapallon resurssien todella olevan rajallisia, tuhlaillaan Euroopassa energiaa niin kuin huomista ei olisi. EU:n toimilla omilla sisämarkkinoillaan on myös kansainvälinen ulottuvuus: kun tehottomien energiasyöppöjen tuonti unionin alueelle kielletään, on siihen taivuttava myös EU:n ulkopuolisten valmistajien.

Ilmastopolitiikka on ensiapua ylen määrin energiaa syövään elämäntyyliimme. Ekomodernisaatiolla hoidetaan itse ongelman lähdettä. Molempia parannuskeinoja tarvitaan kipeästi.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista