Kannanotot

Yleinen

Yhtenäisempää ja kestävämpää ALV-politiikkaa

5.10.2018 Yleinen

Tällä viikolla parlamentti hyväksyi paketin arvonlisäveroon liittyviä aloitteita, jotka valmistavat siirtymää yhtenäiseen alv-järjestelmään EU:ssa. Uudistukset ovat osa EU:n pyrkimyksiä kohti oikeudenmukaisempaa ja selkeämpää veropolitiikkaa, jolla ehkäistä jäsenmaiden erilaisten järjestelmien väärinkäyttämistä ja toisaalta virtaviivaistaa eri maiden alv- hallintoa siten, että kunniallisesti toimivien yritysten on helpompi laajentaa toimintaansa yli rajojen unionin sisällä.

Yksi hyväksytyistä aloitteista oli raporttini, jossa jäsenmaille mahdollistetaan mekanismi, jolla torjua alv-petoksia. Muut paketin aloitteet koskivat hallinnollisen yhteistyön vahvistamista valmisteverotuksen saralla, sekä periaatteita tulevalle yhtenäiselle alv-järjestelmälle ja alv-verokannoille.

Arvonlisäverojärjestelmän nykyinen hajanaisuus asettaa esteitä erityisesti pk-yritysten pyrkimyksille toimia muissa jäsenmaissa. Tavoite yhtenäisestä alv-järjestelmästä sovittiin jo 60-luvulla. Tähän asti eri sektoreilla on sovittu erityissääntöjä, joista olisi nyt siirryttävä yhtenäiseen ja selkeämpään  järjestelmään, joka edistäisi tasavertaista kilpailua jäsenmaiden välillä. Pyrkimys on myös siirtyä verottamaan tuotteita valmistusmaan sijaan siellä, missä tuote tosiasiallisesti kulutetaan, jolloin hyöty siirtää tuotantoa alemman verokannan maihin poistuisi.

Arvonlisäverolla on kulutusverona myös merkittävä rooli kulutuksen ohjaamisessa. Yhtenäistä alv-kantaa kehitettäessä olisi otettava selkeästi mukaan kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden tukeminen korottamalla kulutusverotusta haitallisille ja hiilijalanjäljeltään saastuttaville tuotteille, ja vastaavasti kevyempi vero ympäristövaikutuksiltaan kestäville tuotteille.

Ohessa linkki videoon, jolla kerron asiasta enemmän.



Lokakuun täysistunto: ALV-petokset

Lokakuun täysistunto: ALV-petokset


Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista