Kannanotot

Yleinen

Sinivihreänä sivistysporvarina Kokoomuksessa

7.6.2024 Yleinen

Olen saanut vaalien alla paljon tukea ja kannustusta jatkaa sillä poliittisella linjalla, jota olen vuosikymmeniä edustanut. Jonkun verran olen saanut sosiaalisessa mediassa myös kysymyksiä, miksi olen edelleen Kokoomuksen listoilla ”vihervasemmistolaisena” tai ”kommunistina” – kasvokkain kukaan ei tällaista sano.

Keskusteluilmapiirin kärjistyminen on tuttua muualtakin Euroopasta. Tästä on syytä olla huolissaan.

Mutta yritetäänpä asiallista keskustelua Kokoomuksesta ja siitä, miksi koen sen edelleen omaksi poliittiseksi kodikseni.

Kun liityin Kokoomukseen, sen poliittista valtavirtaa johtivat Harri Holkeri ja sittemmin Ilkka Suominen. Historia tuntee heidät rakentavan yhteistyöpolitiikan edustajina, laajasti myös Suomen ulkopuolella.

Holkeri ja Suominen olivat Kokoomuksen uudistajia, vastuullisen markkinatalouden edistäjiä ja inhimillisen hyvinvointivaltion rakentajia. Tätä samaa linjaa koen edelleen edustavani.

Kokoomuksen perusarvoja ovat aina olleet ja tulevat olemaan moniarvoisuus, oikeusvaltio, demokratia, yksilön vapaus ja vastuu sekä vastuullinen markkinatalous. Sivistys snellmanilaisen perinteen mukaisesti, tulevaisuuden suuntautuva ratkaisukeskeisyys ja sosiaalireformistinen kansalaisten hyvinvointia parantava ote ovat aina olleet tärkeä osa puolueen aateperintöä.

Nämä arvot ovat saaneet minut liittymään Kokoomukseen. Niitä olen puolustanut. Niiden pohjalta olen ollut vetämässä puolueen varapuheenjohtajana Kokoomuksen periaateohjelmatyötä. Nämä arvot tunnistan Kokoomuksessa tänäkin päivänä ja niiden puolesta teen työtä tänään ja huomenna.

Kun tulin politiikkaan, puhuin samoista asioista kuin nykyäänkin. Olen koko urani ajan ajanut kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, vihreää talouspolitiikkaa ja vahvaa tasa-arvopolitiikkaa sekä puolustanut oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että ajan edelleen tällaista politiikkaa.

Koen, että EPP ja Kokoomus ovat poliittinen kotini, olen osa niitä ja vaikutan osaltani niiden politiikkaan. Omassa puolueessani ja ryhmässäni linjani tunnetaan ja olen saanut sille tukea.

Euroopan parlamentissa pystyn parhaiten vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin EPP:ssä. Talouteen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä äänestän lähes aina oman parlamenttiryhmän EPP:n kannan mukaisesti. Mutta miten voisin äänestää esim. aborttia vastaan, jos ryhmäni enemmistö sattuu olemaan sitä mieltä? Kun olen sitä mieltä, että nykyiset ilmastotoimet ovat riittämättömiä, miten voisin äänestää poliittista kompromissia löysemmän ilmastopolitiikan puolesta?

Moniarvoisen Kokoomuksen aate on historiallisesti yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä.

Kokoomuksessa on aina ollut vahva sivistysporvarien ja nyttemmin myös sinivihreiden joukko. Sivistysporvaristo on aina tukenut sosiaalista hyvinvointipolitiikkaa ja ympäristöaatetta.

Toimin sen puolesta, että tämä aateperintö muodostaisi tulevaisuudessakin tärkeän perustan puolueen linjalle.  Minulle siinä on edelleen ajankohtaista erityisesti sivistyksen, kulttuurin, koulutuksen, vapaan tutkimuksen ja yliopistojen autonomian puolustaminen.

Uskon vahvasti siihen, että politiikassa kannattaa nojata rehellisesti ja avoimesti omaan arvomaailmaansa. Minulle politiikassa on olennaisesti kyse aatteesta ja vakaumuksesta ja sen mukaisesta johdonmukaisesta toiminnasta.

Jos arvonsa ja vakaumuksensa kerran hukkaa, sen jälkeen on elämässä aika eksyksissä.

Uskon myös siihen, että tiukankin paikan tullen on oltava uskallusta ja tahtoa taistella omien ajatustensa puolesta. Pääosin toimimme EPP-ryhmässä yhteisessä rintamassa. Silloin, kun emme ole samaa mieltä, täytyy olla rohkeutta sanoa ajatuksensa ääneen ja pyrkiä vaikuttamaan ryhmän poliittiseen linjaan. Muutoin toimisin vastoin omia arvojani, joiden puolustajaksi minut on äänestetty.

Näillä ajatuksilla tahdon pyytää tukea linjalleni sunnuntaina eurovaalien varsinaisena äänestyspäivänä.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista