Kannanotot

Yleinen

Beyond Growth -konferenssi

12.5.2023 Yleinen

Täysistuntoviikon päätteeksi käännän jo innokkaana katseeni ensi viikkoon, jolloin olen mukana järjestämässä Beyond Growth -konferenssia Euroopan parlamentissa Brysselissä. Tulethan seuraamaan mielenkiintoisia keskusteluja ilmoittautumalla etäosallistujaksi tästä linkistä!

Hyvinvoinnin, kansantalouden ja kehityksen laskenta ovat murroksessa. Nojaamme laskennassa yleensä bruttokansantuotteeseen (BKT), joka ei nykyisessä muodossaan anna tarpeeksi kattavaa kuvaa yhteiskuntiemme sosiaalisesta ja ekologisesta tilasta ja kehityksestä. Se ei myöskään kerro meille tuottamiemme hyödykkeiden sosiaalisympäristöllisistä vaikutuksista. Taloustieteessä ongelmaan on alettu viime vuosina heräämään ja uudet laskentatavat ovat nousemassa keskusteluun. Mutta miten yhteiskuntien tilaa tulisi sitten mitata? Millaisia indikaattoreita tarvitsemme? Mikä laskentamalli on paras?

YK on aloittanut prosessin ”Beyond GDP” laskentamallien ja indikaattorien kehittämiseksi, minkä tarkoituksena on vastata edeltäviin kysymyksiin. YK:n prosessin tukemiseksi Euroopan Parlamentti järjestää toukokuun 15.-17. päivä Beyond GDP -konferenssin, jossa olen mukana yhtenä järjestäjistä. Emännöin konferenssin kolmantena päivänä (17.5) kahta keskustelua Beyond GDP -indikaattoreista ja taloudellisista malleista.

Paneelissani pyrimme tutkimaan, kuinka näitä laskentamalleja tulisi kehittää kansainvälisesti ja EU tasolla siten, että ne huomioisivat paremmin sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet. Meidän on otettava laskennassa huomioon ympäristöpääoma eli muun muassa luonnon monimuotoisuus, hiilinielut ja puhtaan veden varastot sekä ympäristön kyky vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Yhtä tärkeää on myös huomioida sosiaalinen kestävyys.

Aihe liittyy vahvasti myös muun muassa kestävään rahoitukseen ja kuinka investointimme tulisi keskittää vain sosiaalisesti ja ympäristöllisesti positiivisiin hankkeisiin. Näin ollen esimerkiksi vihreisiin energiamuotoihin sijoittaminen olisi positiivista lainaa ja fossiilisiin energialähteisiin sijoittaminen negatiivistä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös luottoluokitusjärjestelmissä.

Uudet laskentamallit tulee yhteen sovittaa EU-lainsäädännön ja budjettien kanssa. EU:n tulisi olla asiassa edelläkävijä. EU-budjetit, semesterit sekä rahoitus- ja taloussääntelyt tulisi räätälöidä huomioimaan edellä mainitut elementit. 

Paneelini ajankohdat:

  Keskiviikko 17. toukokuuta kello 12:00-14:00 EET: Beyond GDP indicators

 Keskiviikko 17. toukokuuta kello 15:00-16:30 EET: The power of economic models on decision-making and society at large

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista