Kannanotot

Yleinen

Meriekosysteemien suojelu on vähintään yhtä tärkeää kuin maaekosysteemien

12.5.2023 Yleinen

Torstaina käytiin erittäin tärkeä keskustelu merten biodiversiteetista ja ylikalastuksesta. Yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on merten ja valtamerten peitossa. Maapallon eläinten kokonaisbiomassasta 78 prosenttia löytyy meristä, vaikka kasvien biomassasta vain noin prosentti.

Aivan kuten maallakin, myös merissä luontokato on huolestuttavalla tasolla. Merten elinvoimaiset ekosysteemit ja biodiversiteetti ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ruokaturvan ylläpitämisessä. Viime vuoden puolella Montrealissa kansainvälinen yhteisö sopi kunnianhimoisesta rajat ylittävästä biodiversiteetin suojelusta ja ennallistamisesta. Silloin maaekosysteemien lisäksi suojelun ja ennallistamisen piiriin sovittiin kuuluvan myös meriekosysteemit. Sopimuksen mukaan 30 prosenttia heikentyneestä meripinta-alasta tulisi ennallistettavaksi vuoteen 2030 mennessä.

Meriekosysteemien ennallistaminen ja suojelu ovat erittäin tärkeä osa kamppailuissamme ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Elinkelpoinen maapallo tarvitsee elinvoimaisia meriä. Meret ovat tärkeitä hapentuotannolle, toimivat hiilinieluina, vakauttavat ilmastoa ja tarjoavat ravintoa – mutta vain jos meret voivat hyvin.

Ylikalastus on vakava uhka merten biodiversiteetille ja kestäville kalakannoille. 34 prosenttia kalalajeista on jo nyt kestävän raja-arvon alapuolella ja peräti 60 prosenttia ovat pian romahtamassa raja-arvon alapuolelle. 

Merten biodiversiteetin suojelusta ja ylikalastuksesta keskusteltaessa monet argumentoivat, ettei asiaan saisi puuttua, sillä eurooppalainen kalastussektori kärsisi asiasta kohtuuttomasti. Asia on kuitenkin päinvastainen, sillä ilman kestäviä kalakantoja ja elinvoimaisia meriekosysteemejä kalastajilta loppuvat pian työt kokonaan. Tyhjästä merestä on vaikea nostaa saalista. Kalastajien elinkeinon turvaamiseksi meidän on aloitettava pikaisesti meriekosysteemien ennallistaminen ja kalakantojen elvytys.

Teksti on osa toukokuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista