Kannanotot

Blogi

Ydinvoima ja maakaasu vihreinä investointikohteina EU-taksonomiassa pitää hylätä – Euroopan parlamentissa äänestetään tänään taksonomian delegoitujen säädösten hylkäämistä esittävästä vastalauseesta

14.6.2022 BlogiEkologinen Eurooppa KannanototMedialleSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ENVI ja talousvaliokunta ECON äänestävät yhdessä tänään siitä, tuleeko EU:n taksonomia-asetuksen ilmastokriteereitä täydentävät delegoidut asetukset ydinenergia- ja maakaasutoiminnoista hyväksyä komission esittämässä muodossa. Komissio antoi esityksensä tästä delegoitujen säädösten kokonaisuudesta maaliskuun alussa, ja tähän mennessä se on herättänyt paljon ihmetystä ja vastareaktioita niin parlamentin sisällä kuin myös sidosryhmissä ja rahoitusmarkkinoilla. Äänestys käydään iltapäivällä kello 13 Suomen aikaa.

Delegoitu säädös laiminlyö taksonomia-asetuksen ykköstasolla laillisesti sitovia periaatteita, ja siksi tuen sen palauttamista takaisin komission uudelleenvalmisteluun. Astuessaan voimaan delegoidut säädökset eivät ainoastaan lukisi nämä energialähteet kestäviksi, vaan myös myöntäisi löyhemmät kriteerit näille kuin muille taksonomian piirissä oleville energiamuodoille. Esimerkiksi ajatus, jonka mukaan viimeistään vuonna 2040 venäläisille voimaloille tehdyt jätteenloppusijoitussuunnitelmat tekisivät ydinvoimatuotannosta ”vihreän” ja teollisuuden keskiarvoa paremman kestävän investoinnin, on kestämätön.

Vihreän energian leiman myöntäminen ydinvoimalle ja maakaasulle ei missään nimessä istu EU:n ilmastotavoitteisiin, ja näiden sisällyttäminen EU-taksonomian piiriin uhkaisi vesittää koko taksonomian ytimen. Jo nyt useat rahoitusalan toimijat, kuten myös Euroopan investointipankki EIP ovat ilmaisseet pitäytyvänsä omissa, tieteeseen ja ajankohtaiseen tutkimusnäyttöön perustuvissa kestävyyden arviointikriteereissään sen sijaan, että ne ottaisivat käyttöön löysempikriteerisen ja politisoituneen EU-taksonomian.

Myös valmisteluprosessissa mentiin jo alkuvaiheessa ojasta allikkoon. Toisin kuin aiempien taksonomian delegoitujen säädösten suhteen, komissio ei avannut julkista sidosryhmien kuulemista ja näin ollen vei useilta asiantuntijoilta mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Komissio ei myöskään konsultoinut Euroopan parlamenttia tai sen taksonomianeuvotteluista vastaavaa tiimiä luonnoksesta ennen sen julkistamista, vaan asetti parlamentin kommenteille tiukan aikarajavaateen tammikuun alkuun.

Kuluneen puolen vuoden ajan olemme käyneet lukemattomia keskusteluja valmisteluprosessista sidosryhmien, asiantuntijoiden ja muiden meppikollegoidemme kanssa. Viesti on sama: komissio unohti kuulla oleellisia, myös lakisääteisiä tahoja valmisteluvaiheessa ja epäonnistui.

Taksonomia-asetuksen 23 artiklan 6 kohdan mukaisesti sekä neuvoston että EU-parlamentin on hyväksyttävä tai vastustettava komission antamaa delegoitua asetusta neljän kuukauden kuluessa säädöksen antamisesta. Tämänpäiväisessä äänestyksessä äänestetään 34 mepin allekirjoittaman vastalauseen hyväksymisestä. Mepit eivät varsinaisesti voi muuttaa asetuksen sisältöä, mutta äänestää tämän delegoidun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokonaisuutena vastalauseen muodossa.

Mikäli vastalause hyväksytään ECON-ENVI-yhteisvaliokunnan äänestyksessä, se siirtyy täysistunnolle äänestettäväksi heinäkuun alussa. Oikeusperusta tälle löytyy SEUT:n artikla 290 kohdasta 2, jonka mukaan delegoidun säädöksen vastustuspäätös vaatii Euroopan parlamentissa jäsentensä enemmistön, joka käytännössä tarkoittaa enemmistöä edustajista eli vähintään 353 ääntä.

Haluan uskoa, että kollegani ECON-ENVI-yhteisvaliokunnassa tukevat tänään vastalausetta. Tämä antaisi viimeisen sanan täysistunnolle, joka kaataessaan delegoidut säädökset pakottaisi komission valmistelemaan uuden esityksen. Toivottavasti komissio oppi prosessista läksynsä.

Kuva: Geran de Klerk / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista