Kannanotot

Yleinen

Verokilpailu on unionille haaste, johon voidaan puuttua paremmalla raportoinnilla

17.9.2021 Yleinen

Parlamentti jätti viikon aikana mietintönsä DAC-direktiiviin eli rajat ylittävän veroraportointia koskevan direktiivin arvioinnista. Vaikka EU ei osallistu jäsenmaidensa verokantojen määrittämiseen, jäsenmaiden täysin erilaiset veropolitiikat aiheuttavat tällä hetkellä kiihtyvää, epäreilua verokilpailua, joka rehottaa unionissa ilman toimivaa sääntelyä.

DAC-direktiivin perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa jäsenmaiden välinen veroraportointi, ja nyt parlamentti perää uudessa mietinnössään myös raportoinnin laadun parantamista, sillä jäsenvaltiot eivät tietoja vaihtaessaan usein mene DAC-direktiivin vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. 

Verotuskysymykset ovat tunnetusti jäsenvaltioiden kesken arkoja ja EU:n sananvallan lisääminen herättää usein jopa vastustusta. Silti on välttämätöntä puuttua epäreiluun verokilpailuun, jotta sisämarkkinat voivat toimia, kilpailu on oikeudenmukaista ja yhteiskunta yhä tasa-arvoisempi. Raportointivelvoitteiden kehittämisen lisäksi on olennaista, että DAC-direktiiviä kehitettäessä sen soveltamisalaan lisätään myöhemmin myös alati kasvava virtuaalirahamarkkina ja edistetään sen avulla paremmin myös rahanpesun vastaista työtä.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti, verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista