Kannanotot

Blogi

Vaarallisen GMO-maissin hyväksymisestä valtataistelu

17.1.2014 BlogiEkologinen Eurooppa KannanototUutisnauha

Ympäristölle vaarallisen geenimanipuloidun maissin hyväksyminen markkinoille tyrmättiin eilen Euroopan parlamentissa. Olin yksi parlamentin päätöslauselman laatijoista. Europarlamentin päätöslauselma toivottavasti hillitsee intoa päästää GMO-tuotteita markkinoille silloin, kun tuotteiden riskit ovat kunnolla selvittämättä.

Tapaus on esimerkki siitä, miten geenimanipuloitujen tuotteiden markkinoillepääsystä päättämiseen liittyy ikävää valtataistelua EU:ssa eri toimielinten välillä. Parlamentti ja jäsenvaltiot ovat olleet huomattavasti pidättyväisemmällä linjalla kuin EU:n komissio.

Euroopan ruokaturvallisuusvirasto EFSA ja EU:n komissio arvioivat aiemmin, ettei nyt kyseessä oleva GMO-maissi ole riittävän turvallinen, jotta se voitaisiin hyväksyä markkinoille. Lupaa EU-markkinoille pääsyyn ei herunut myöskään jäsenmailta: kun samaisen maissin viljelylupaa käsiteltiin vuonna 2009, äänesti 12 jäsenmaata tätä lupaa vastaan, seitsemän pidättäytyessä äänestämästä. Vain kuusi jäsenmaata puolsi tuolloin lupaa.

Viime vuoden lopulla komissio kuitenkin yllättäen ehdotti, että koodilla 1507 kulkeva GMO-maissi on tarpeeksi turvallinen hyväksyttäväksi EU-markkinoille.

Komissio puoltaa viljelylupaa, vaikka tuoreimmat EFSA:n antamat lausunnot eivät poista huolta GMO-maissin vaarasta ympäristölle. Ruokaturvallisuusviraston mukaan vaarassa ovat erityisesti erittäin herkät ja usein uhanalaiset perhoslajit.

EFSA suositti, että kerättäisiin vielä lisätietoja erityisesti kyseisen maissin tuottaman siitepölyn vaikutuksesta muihin kuin kasville haitallisiin perhosiin. Komission ehdotus hyväksyä GMO-maissi ei ota tätä näkökantaa lainkaan huomioon: ehdotus sisältää vain ympäripyöreän, yleisen vaatimuksen riskien seuraamisesta.

Kyseinen geenimanipuloitu maissi tuottaa myrkkyä – Bt-toksiinia – jonka tarkoitus on suojella kasvia eräiltä sitä uhkaavilta perhostuholaisilta. Maissin tuottama toksiini eroaa tavanomaisista Bt-toksiinityypeistä ja sillä on todistettavasti erilaisia vaikutuksia myös muihin kuin kohdeperhoslajeihin. Tämän lisäksi kyseistä toksiinia on edelleen tutkittu vain vähän, eikä sen vaikutuksia esimerkiksi vesieliölajeihin tai maaperän eliöihin ole tutkittu lainkaan.

Maissijupakka ei ole ensimmäinen GMO-tapaus, jossa komissio on käyttänyt toimivaltaansa ongelmallisella tavalla. Juuri joulun alla Euroopan unionin tuomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan komissio oli rikkonut menettelytapasäännöksiä hyväksyessään Amflora-nimellä kulkevan, geenimanipuloidun perunan myynti- ja viljelyluvan. Tuomioistuimen päätöksellä tämä vuonna 2010 hyväksytty lupa nyt peruttiin.

On selvää, että komissio on ehdottaessaan GMO-maissille myynti- ja viljelylupaa rikkonut GM-organismeja koskevaa EU-lainsäädäntöä. Europarlamentin päätöslauselma on tässä tilanteessa tärkeä viesti siitä, että GMO-tuotteiden hyväksyminen markkinoille edellyttää tuotteiden vaikutusten riittävän hyvää ennakollista selvittämistä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista