Kannanotot

Yleinen

Uusi terveysohjelma EU4Health parantaa kansalaisten terveyttä koko unionin alueella

9.3.2021 Yleinen

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt EU:n uuden terveysalan EU4Health-ohjelman vuosille 2021-2027. Ohjelma on askel oikeaan suuntaan. On pitkään odotettu, erinomainen asia, että terveyteen panostetaan vihdoin EU:ssa enemmän. Komissio julkisti ehdotuksensa uudeksi ohjelmaksi toukokuussa 2020 vastauksena covid-19-pandemiaan, mutta jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmien kriiseihin valmistautumisen lisäksi ohjelman budjetista vähintään 20 prosenttia suunnataan tautienehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Koronaviruksen voimakas leviäminen ympäri Eurooppaa on konkreettisesti osoittanut, että tarvitsemme yhtenäisempää ja kokonaisempaa EU:ta myös terveysasioissa. Virus ei tunne rajoja. Globaalien terveyskysymysten on vihdoin saatava ansaitsemansa kokoinen rooli EU-politiikassa ja on hyvä, että ymmärrys tästä alkaa löytyä.

Ohjelma on suuruudeltaan 5,1 miljardia euroa ja sen avulla varmistetaan myös lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus sekä kohtuulliset hinnat koko EU:n alueella. Tulevien epidemioiden torjunnan lisäksi ohjelman tavoitteena on tukea jäsenmaita myös pitkän aikavälin haasteissa, kuten väestön ikääntymisessä ja terveyserojen tasaamisessa.

Vaikka terveydenhuollon järjestäminen on pääasiassa kansallisessa toimivallassa eli jäsenmaiden itsensä päätettävissä, tosiasiassa EU:n perussopimukset antavat EU:lle ison vastuun kansalaisten terveyden suojelusta ja turvaamisesta. Usein kyse on nimenomaan yli rajojen tarttuvista tartuntataudeista, mutta myös laajemmin EU:n kansalaisten terveydestä. On tärkeää, että EU4Health muodostui laajemmaksi terveysohjelmaksi kuin pelkästään koronan torjuntavälineeksi. Vaikka ohjelma keskittynee ensimmäisinä vuosinaan koronasta toipumiseen ja tarttuviin tauteihin reagoimiseen, sen edistettäviä aloitteita ovat esimerkiksi harvinaisten sairauksien eurooppalaiset osaamisverkostot, syövän torjunta, mikrobilääkeresistenssiin puuttuminen ja kansainvälinen yhteistyö globaaleissa terveysuhissa.

Ohjelma sisältää hyviä painopisteitä esimerkiksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen vahvistamisesta, uuden biolääketieteellisen viraston perustamisesta, terveyshankkeiden rahoittamisesta sekä Euroopan terveysdata-avaruuden perustamisesta.

Terveysdata-avaruus parantaa erilaisten terveystietojen vaihtamista ja saatavuutta jäsenmaiden välillä. Tämä sisältää esimerkiksi sähköiset terveyskertomukset, genomidatan ja potilasrekisteritiedot. Terveysdata-avaruus tukee paitsi terveydenhuollon toimintaa myös terveysalan tutkimusta ja terveyspolitiikan linjauksia. Terveysdata-avaruus on merkittävä askel teknologian ja digin hyödyntämisessä terveysalalla. Digillä on valtava potentiaali myös terveydessä.

Haasteita tietenkin riittää EU4Healthin hyväksymisen jälkeenkin. Paheneva antibioottiresistenssi, lääkesaatavuuden varmentaminen ja harvinaissairauksien hyvän hoitopolun saavuttaminen ovat esimerkkejä asioista, joissa yksittäisen jäsenmaan toimet eivät yksin riitä. Myös EU:n potilasdirektiivin toteuttamista ja muun muassa sen sisältämää oikeutta hoitoon toisessa jäsenmaassa pitää vahvistaa, sillä jäsenmaat ovat tähän mennessä noudattaneet ja hyödyntäneet direktiiviä perin huonosti.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista