Kannanotot

Blogi

Tuuli on hyvästä

27.7.2015 Blogi

Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viime vuosien aikana. Viime vuonna tuulivoima vastasi 1,3 % Suomen sähköntuotannosta. Koko Euroopassa tuulivoiman osuus on suurempi, yli 6 %.

Tuulivoima kuuluu edullisimpiin ja puhtaimpiin energiamuotoihin. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä tuuli- ja aurinkoenergian rooli on merkittävä – kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tuoreessa raportissaan, että uusiutuvat energiat ohittavat hiilen käytön seuraavan 15 vuoden kuluessa.

Investointi energiariippuvaisiin kohteisiin on tänä päivänä kuitenkin epävarmaa. Hiileen pohjautuva talous on rakentumassa kuplaksi, jonka riskit kasvavat koko ajan. Ydinvoimasijoitusten houkuttelevuus on laskenut merkittävästi siihen sisältyvien riskien ja suurten rakennuskustannusten vuoksi. Uusiutuvat energialähteet olivat vielä jokin aika sitten hyvä investointikohde, mutta selkeän poliittisen suunnan puute lisää sijoitusten epävarmuutta.

Negatiivisia signaaleita uusiutuviin investoijille on kuulunut viime aikoina monilta eri tahoilta. Fossiilisten polttoaineiden tuotannolle ja käytölle annettaviin valtiontukiin ei tehdä merkittäviä muutoksia EU-tasolla lähitulevaisuudessa. Iso-Britannia ilmoitti viime viikolla lopettavansa tuulivoiman investointituen vuoden etuajassa. Myös Suomessa tehtiin päätös leikata tuulivoiman tukea tulevalla hallituskaudella. Espanjassa otettiin käyttöön maksu niille yksityisille tuottajille, jotka haluavat syöttää ylimääräisen sähkönsä verkkoon.

EU-komissio on ilmaissut selväksi tavoitteekseen tehdä Euroopan unionista uusiutuvan energian ykkösalue maailmassa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia tavoitteita ja selkeää irtautumista fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvan energian tukeminen sen käynnistysvaiheessa on merkittävä osa tätä päämäärätietoista politiikkaa. Eikä tämä tuki aseta tuulivoimaa tai muuta uusiutuvaa tuotantoa parempaan asemaan, vaan tuo sen samalle viivalle – fossiiliseen sähköntuotantoon annetaan suoria tukia 100 miljardin euron verran vuodessa. Myös ydinvoima saa tukea ostovelvoitteen muodossa.

Epävarmuudenkin vallitessa laittaisin omat rahani likoon uusiutuvan energian puolesta. Se on joustavin, pitkällä tähtäimellä edullisin ja varmin keino hillitä ilmastonmuutosta. Eikä niitä tuulivoimaloita tarvitse rakentaa mökkipihoille – moottoriteiden varret, meripuistot ja teollisuusalueet tarjoavat hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Ja kuten ulkonäkökysymykset aina, tuulivoimaloiden kauneus tai kamaluus on makuasia – mutta kyllä se ainakin hiilivoimalan voittaa.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista