Kannanotot

Blogi

Talvivaara EU-komission tutkittavaksi

13.7.2012 BlogiEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

EU:n komissio antoi tänään vastauksensa yhdessä Satu Hassin kanssa tekemääni kirjalliseen kysymykseen Talvivaaran kaivoksen toiminnasta. Talvivaaran kaivos toimii komission mukaan mahdolliesti EU-lainsäädännön vastaisesti.

Komissio ilmoittaakin käynnistävänsä tutkimuksen Talvivaaran kaivoksesta. Komissio selvittää kolmen keskeisen EU-direktiivin (IPPC-direktiivi, YVA-direktiivi ja vesipuitedirektiivi) vaatimusten toteutumista Talvivaaran yhteydessä.

Lisäksi Suomea vastaan on jo vireillä menettely kaivannaisjätedirektiivin velvoitteiden laiminlyönnistä. Talvivaara mainitaan kesäkuun lopussa Suomelle esitetyssä komission selvityspyynnössä ”havainnollistavana esimerkkinä kaivannaisjätedirektiivin mahdollisesta epäasianmukaisesta soveltamisesta.”

Komission vastaus osoittaa, että Talvivaaran toiminta on oikeudellisesti hyvin epävarmalla perustalla. Kaivostoiminnan kielteisiä ympäristö- ja luontovaikutuksia ei ole Suomessa otettu riittävän vakavasti uusia kaivoshankkeita käynnistettäessä. Ympäristöviranomaiset eivät ole tehokkaasti puuttuneet Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen.

On ikävää, että EU:n ympäristölainsäädännön asianmukainen noudattaminen Suomessa edellyttää komission puuttumista. On hämmästyttävää, että Suomea epäillään peräti neljän eri EU:n ympäristödirektiivin rikkomisesta Talvivaaran yhteydessä.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan uudistaminen on parhaillaan lupaviranomaisen käsiteltävänä. Yritys on ehdottanut eräiltä osin lupaehtojen lieventämistä. Tässä tilanteessa olisi EU-laindääsännön näkökulmasta hyvin ongemallista sallia Talvivaaralle jopa aiempaa lupaa merkittävämpiä päästöjä. Tärkeää olisi, että Talvivaaran toiminta saatetaan pikaisesti EU-lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

EU:n ympäristövastuudirektiivi myös edellyttää, että Talvivaaran on korjattava jo aiheuttamansa merkittävät ympäristövahingot. Ympäristöviranomaisten velvollisuutena on tarvittaessa huolehtia siitä, että yritys noudattaa tältäkin osin EU-lainsäädäntöä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista