Kannanotot

Blogi

Taloutta ja ilmastoa

14.10.2009 Blogi

Tiistaiaamu alkoi uuden rahoitus- ja talouskriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan järjestäytymiskokouksella, jossa minut valittiin ryhmäni vastuuhenkilöksi eli varjoraportööriksi. Valiokunnalla on vuosi aikaa antaa arvionsa ja laatia suosituksensa talouskriisin hoidosta.

Eilen järjestin yhdessä kollegani Linda McAvanin kanssa tilaisuuden, jossa ryhmä sijoittajia toimitti mepeille viestinsä tarpeesta saada aikaan nykyisiä kaavailuja huomattavasti kunnianhimoisempi ilmastosopimus Kööpenhaminassa. Paikalla olleet sijoittajat edustivat järjestöä nimeltä Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Ryhmä on laatinut julkilausuman, jossa vaaditaan mm. 80–95 prosentin päästövähennyksiä teollistuneilta mailta vuoteen 2050 mennessä, hallituksen uskottavaa tukea energiatehokkuudelle ja matalahiilisille teknologioille sekä toimia, joilla luodaan tehokkaat ja toimivat maailmanlaajuiset hiilimarkkinat.

Yksi ryhmän pääviesteistä on se, etteivät hiilimarkkinat ja niin kutsuttu puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) pysty edes yhdessä luomaan sellaisia rahoitusvirtoja, joita tarvitaan kaikkiin maailmanlaajuisiin ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutumistoimiin, minkä takia on erittäin tärkeää pohtia ja etsiä muunlaisia lisärahoituslähteitä.

Yksi huomattavista rahoitusmahdollisuuksista on julkisen ja yksityisen rahan yhdistäminen niin, että julkista rahaa käytetään vipuvoimana yksityisen sektorin investoinneille erityisesti kehitysmaissa. Julkisella rahalla voidaan esimerkiksi taata yksityisten investointien riskejä. Ryhmä on laskenut, että yhdellä julkisella eurolla voidaan luoda noin 5-13 -kertainen tuotto. Ryhmän toinen pääviesti oli, ettei sijoitusmaailma pelkää kunnianhimoista ilmastosopimusta. Kuten tilaisuudessa puhunut Marcel Jeucken PGGM:ltä mainitsi, he eivät pelkää tavoitteita vaan sitä, että tarpeeksi sitovia ja kunnianhimoisia tavoitteita ei aseteta.

Julkilausuman on tähän mennessä allekirjoittanut 186 sijoituslaitosta, jotka yhdessä vastaavat noin 13 triljoonan dollarin varallisuudesta. Julkilausuma ja allekirjoittaneet instituutit löytyvät järjestön sivuilta http://www.iigcc.org/.

Toisenlaisen maailman mahdollisuudesta todisti myös illalla World Future Councilin järjestämä kirjanjulkistustilaisuus. ”Powering a Renewable World” -kirja on kirjoitettu yhteistyössä World Future councilin kanssa. http://www.worldfuturecouncil.org/

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista