Kannanotot

Blogi

Sosiaaliset sisämarkkinat

30.6.2010 Blogi
Entinen komissaari Mario Monti oli aamulla esittelemässä EPP-ryhmälle raporttiaan sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Monti korosti, että sen jälkeen kun komission puheenjohtaja José Manuel Barroso pyysi raporttia, on esiin noussut vielä kaksi keskeistä asiaa, jotka tekevät sisämarkkinoiden vahvistamisesta aiempaa tärkeämpiä. Nämä ovat euroalueen kriisi sekä jäsenmaissa olevat rahoituskriisit.

Kasvun lähteitä on Montin mukaan vain kaksi. Ensimmäisenä on euron ulkoisen arvon aleneminen ja sekin vain siinä tapauksessa ettei inflaatio vie hyötyä. Toinen ja kestävämpi kasvun lähde on sisämarkkinoiden vahvistaminen.

Sisämarkkinoiden vahvistaminen on Montille paketti, joka ei ole pelkkää kaupan esteiden poistamista, vaan ennen kaikkea hän painottaa kansalaisten näkökulmaa ja sitä, että sisämarkkinoilla on oltava kansalaisten hyväksyntä. Hän totesikin, että kehityksessä on muun muassa varmistuttava siitä ettei sosiaalipalveluita heikennetä, vaan luodaan minimitasoinen sosiaalipalveluiden normi.

Samaan sosiaalisesti vastuullisen markkinatalouden projektiin kuuluu verokoordinaatio, jolla Montin mukaan on syytä pysäyttää verokilpailu, joka on johtanut pääomaverotuksen jatkuvaan alenemiseen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Monti vielä täsmensi, että verokoordinaatio palauttaisi jäsenmaille niiden markkinoille menettämää päätösvaltaa.

Näen, että juuri kansalaisten kuuleminen, yhteiset talouspoliittiset tavoitteet ja verokoordinaatio ovat avaintekijöitä rakennettaessa uusia sisämarkkinoita. Kansalaisten luottamus ylläpidetään vain, kun osoitetaan, että yhteisellä päätöksenteolla pidetään huolta yhtä lailla korkeatasoisesta kuluttajansuojasta, resurssitehokkuudesta ja tuotannon sekä kulutuksen ympäristöystävällisyydestä sekä kunnianhimoisista ilmastotavoitteista tai esimerkiksi laadukkaista sosiaalipalveluista.
Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista