Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Sairaanhoitajakoulutuksen laatu turvattava hyvällä koulutuksella

19.2.2021 Inhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Olen ilokseni tänään perjantaina kutsuttuna puhujana EANS:n järjestämässä  Policy Making – How nursing could make the difference -webinaarissa. Tämä on tärkeä aihe, sillä hoitajat ovat niin keskeisessä roolissa koko hoitoketjussa, ihmisten hyvinvoinnissa ja yhteiskuntamme toimivuudessa, kuten nyt varmasti viimeinenkin ihminen on koronapandemian myötä ymmärtänyt.

Äitini teki työuransa sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Tätä kautta arvostukseni ammattia kohtaan on alun perin syntynyt ja vain vahvistunut vuosien kuluessa.

On tärkeää, että hoitajat saavat tieteelliseen näyttöön perustuvaa jatkuvasti päivittyvää koulutusta työnsä tueksi. Näyttöön perustuva toiminta on erittäin tärkeää, koska yhtenäiset käytännöt karsivat turhia toimintoja, joilla ei ole vaikutusta hoidon lopputulokseen tai merkitystä potilaalle. Näin karsitaan myös haittaa aiheuttavia toimintoja ja taataan hoidon laatu ja potilasturvallisuus.

Erityisen tärkeää näyttöön perustuva toiminta on muistisairaiden hoidossa, jossa sairaanhoitajakoulutuksen saaneilla muistihoitajilla on keskeinen rooli kotona asuvan muistisairaan ja hänen omaistensa hoidossa. Lisäksi ikääntyvien ja muistisairaiden hoidossa on yhä enemmän otettava huomioon hoidettavien perusoikeudet ja oikeus hyvään hoitoon. Työnkuvan muutokset vaativat sairaanhoitajien koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen tarkistamista sekä koulutuksen laadun varmistamista.

On tärkeää, että tuleville hoitajille taataan edellytykset hyvään koulutukseen. Lisäksi on varmistettava riittävät opettajaresurssit opetukseen ja työnohjaukseen kaikille tuleville sairaanhoitajille. Sairaanhoitajakoulutuksen laatu on pystyttävä turvaamaan. Tarvitsemme päteviä, hyvin koulutettuja sairaanhoitajia tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin työtehtäviin.

Kuva: European Parliament / Thierry Roge

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista