Kannanotot

Blogi

Ruuantuotanto kokonaan luomuun vuoteen 2050 mennessä

25.3.2014 BlogiEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Luomutuotannon valvontaa on tiukennettava ja tuotannon esteitä karsittava. Tämä on tänään julkistetun EU:n luomustrategian kannatettava tavoite. Toimin Euroopan parlamenttiin perustamani ruokaryhmän puheenjohtajana. Ruokaryhmässä otimme luomustrategian tyytyväisenä vastaan.

Mielestäni luomutuotannolle voitaisiin asettaa selvästi kunnianhimoisempiakin tavoitteita kuin komissio tekee julkistamassaan luomustrategiassa.  Vain noin prosentti ruuastamme tuotetaan nykyisin luomuna. Lähivuosina potentiaalia voisi olla 20 % osuuteen. Mielestäni vuoteen 2050 mennessä eurooppalainen ruoka voisi olla valtaosin luonnonmukaisesti tuotettua.

Ruuan laatuun ja alkuperään kohdistuvat kuluttajien odotukset ovat perustellusti jatkuvasti kiristyneet. Tämä avaa luomutuotannolle tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia.

Kuluttajat haluavat saada mahdollisimman oikeaa ja riittävää tietoa ostamistaan elintarvikkeista. Tähän toiveeseen on pystyttävä vastaamaan hyvällä eurooppalaisella lainsäädännöllä.

Luomumerkinnän ohella elintarvikkeiden kyljessä on tärkeää tuoda esille esimerkiksi se, sisältääkö tuote GMO- tai klooniperäisiä ainesosia, nanomateriaaleja tai missä maassa lihatuotteisiin päätynyt eläin on kasvatettu. Näihin merkintöihin liittyvä lainsäädäntökeskustelu on parhaillaan käynnissä Euroopan unionissa. Olen omalta osaltani ollut mukana varmistamassa, että eurooppalaisten kuluttajien ääni on näissä keskusteluissa kuuluvilla.

Sekä tuottajat että kuluttajat ovat luomutuotannon voittajia. Tuottajat saavat parempaa vastinetta tuottamistaan elintarvikkeista. Kuluttaja voi luottaa siihen, että eurooppalaisella luomumerkillä varustettu tuote noudattaa kaikkia luomulle asetettuja kriteerejä.

Luomutuotanto pyrkii luomaan kokonaisvaltaisen ja vähäriskisen tuotantomuodon perinteisen maanviljelyn rinnalle. Tällä hetkellä ruokatuotantomme on pääsääntöisesti 12 kasvin ja 5 eläinlajin varassa. 90 prosenttia lajikkeista on kadonnut tuotannon yhtenäistyttyä. Riippuvaisuutemme vain muutamista lajeista lisää ruokapulan riskiä katovuoden tai eläinsairauksien sattuessa. Luomutuotanto on niukkojen käytettävissä olevien resurssien vuoksi edistyksellistä ja innovatiivista, mutta samalla vähäriskistä, kun tuotanto ei perustu vain muutamiin pitkälle jalostettuun lajikkeeseen.

Toisaalta luomutuotannon kritisoidaan olevan tehotonta maailman koko väestön ruokkimiseen. Tuotto-panossuhde luomussa on kuitenkin samalla tasolla kuin tavanomaisessa tuotannossa, toisinaan jopa korkeampi. Luomutuotanto on tarkemmin arvioituna resurssitehokas maatalouden ja ruoantuotannon muoto.

Luomutuotanto tarjoaa tulevaisuudessa hiilineutraalin tuotantomuodon, lisää typen eikä kuluta forsforin luonnossa esiintyvää määrää, ja vähentää lannoitteiden vesiä rehevöittävää haittavaikutusta. Lannoitus hoituu tehokkaasti maankäytön sekä lajikekierron avulla. Luonnossa esiintyvät typpi- ja fosforimäärät niukentuvat jatkuvasti, mikä nostaa entisestään maatalouden kustannuksia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia ja tekee luomutuotannosta aiempaa tärkeämmän tuotantomuodon.

Ruuan riittävyydestä puhuttaessa on keksittävä ratkaisuja myös siihen, miten ruoka jakautuisi tasaisemmin maailman väestölle. Maailmassa on enemmän ylipainoisia kuin aliravittuja. Keskiverto eurooppalainen heittää ruokaa vuosittain hukkaan 250 jauheliharasian korkuisen tornin verran.

Luomu tarkoittaa myös laadukasta tuotanto- ja elämäntapaa. Tuotantoeläinten tilat ovat väljemmät, ne saavat jaloitella enemmän ja niiden ravinnolle asetetaan korkeammat vaatimukset kuin tavalliselle rehulle.

Komission esitys luomuasetukseksi löytyy täältä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista