Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Puheenvuoro pimeästä työvoimasta parlamentin täysistunnossa

23.10.2008 Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

haluaisin kiittää Pier Antonio Panzeria ansiokkaasta raportista, joka perehtyi pimeän työn tehokkaampaan torjuntaan EU:n alueella.

Raportin mukaan pimeän työn osuus tietyissä jäsenmaissa on jopa 20 prosenttia BKT:sta. Erityisesti näissä maissa, mutta myös kaikissa muissa EU-maissa pimeä työnteko muodostaa ongelman kansantaloudelle, mutta samalla se myös loukkaa työntekijöiden oikeutta inhimilliseen työhön.

EU on sitoutunut ”kunnon työn” tavoitteiden saavuttamiseen agendallaan, mikä uhkaa jäädä vaille käytännön toteutusta, ellei tehokasta valvontaa ja selkeää sääntöjärjestelmää saada aikaan. Pimeiden siirtotyöläisten huonot työolot ja olemattomat työehdot ovat luoneet Eurooppaan uudenlaisen, sosiaalisen orjuuden muodon.

Pimeän työvoiman kitkemiseksi voidaan käyttää niin keppiä kuin porkkanaakin. Valvontaa tulisi lisätä niin, että mahdollisiin väärinkäytöksiin on mahdollista puuttua nykyistä nopeammin. Ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä rooli työelämän reilujen pelisääntöjen esittäjänä, valvojana ja vahvistajana. Kansallisilla vierasperäisille työntekijöille suunnatuilla tiedotuskampanjoilla voidaan parantaa työntekijöiden tietoisuutta kunkin maan työelämän säännöistä.

Totuus on se, ettei pimeän työvoiman ongelmasta voida päästä eroon pelkällä sääntelyllä. Reilut työelämän pelisäännöt, reilu palkka ja riittävä sosiaaliturva tulee taata jokaisessa EU-maassa, sekä ympäri maailman. Ihmisillä on oltava mahdollisuus kunnolliseen toimeentuloon ja perussosiaaliturvaan huolimatta siitä, missä maassa he asuvat.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista