Ajankohtaista

Kuukauden puheenaihe
Maaliskuu 2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Heräsimme järkyttyneinä torstaiaamun 24.2.2022 uutisiin Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Tilanne on erittäin vakava. Tärkeintä on tällä hetkellä säilyttää EU:n Venäjä-politiikan yhtenäisyys ja parantaa toimintakykyämme. Tämä koskee ensisijaisesti taloudellisia pakotteita. Muista mahdollisista operaatioista yhtenäisen EU:n on löydettävä yhteinen toimintalinja Yhdysvaltojen ja Naton kanssa pikaisesti.

Päivitetty 25.2.2022.

Ollakseen tehokas EU tarvitsee hyvin koordinoituja, yhtenäisiä ja nopeita reaktioita etenevään Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaan. Reaktioilla on oltava tosiasiallista vaikutusta ja tehoa tällä hetkellä esitettyjä ja sovittuja keinoja laajemmin. Näihin kuuluvat tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi energiayhteistyön katkaiseminen Venäjän kanssa, kuten myös energiantuonnin katkaiseminen Venäjältä. Valtaosa energiatuonnista EU-alueelle on Venäjältä. Valtaosa Venäjän vientituloista puolestaan tulee energianviennistä, josta kaksi kolmasosaa suuntautuu Eurooppaan. Kaasun, öljyn ja sähkön tuonti pitäisi keskeyttää Venäjältä Eurooppaan. Myös Hanhikivi-ydinvoimahanketta olisi nopeasti uudelleenharkittava. Yhteistyö Rosatomin, Venäjän valtionyhtiön, kanssa on keskeytettävä. Jos näin ei tehdä, olemme omalta osaltamme rahoittamassa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Tämän jälkeen pakotteissa tulee kansainvälisestä maksujärjestelmästä SWIFTistä poissulkeminen tehokkaasti, niin että se koskee myös mahdollisuutta käyttää kolmansien maiden maksukanavia. Viimeisenä on teknologian vientipakotteiden laajentaminen. Euroopan ja kansainvälisen yhteisön on reagoitava nopeasti ja osoitettava, että se on tosissaan. Kun Ukrainan operaatio on päässyt etenemään jo liian pitkälle, lisäpakotteiden miettiminen siinä vaiheessa on tehottomampaa ja myöhäistä. Lisäksi riskinä on, että opetamme vihamieliset ja aggressiiviset osapuolet siihen, että nopea ja raju yllätysisku Euroopassa toimii, koska reaktiokykymme on liian hidas ja vaatimaton.

Pitkällä jatkumolla preferenssi on aina eskalaation vähentäminen ja neuvottelut, mutta mikäli ne eivät onnistu ja tuota tulosta, on siitä tulevien seurauksien myös oltava selkeitä. Luonnollisesti on syytä yrittää säilyttää keskusteluyhteys Venäjän kanssa ja käyttää kaikki olemassa olevat diplomatian keinot niin hatarilta kuin ne tässä tilanteessa näyttävätkin.

Lue myös tiistain 22.2. kirjoitukseni aiheesta:

Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantai-iltainen puhe ja separatistialueiden Donetskin ja Luhanskin tunnustaminen itsenäisiksi ”kansantasavalloiksi” olivat jo räikeä loukkaus Ukrainan itsenäisyyttä ja Euroopan koskemattomuutta kohtaan. Venäjän “rauhanturvajoukkojen” vieminen venäjänkielisten vähemmistöjen tueksi Itä-Ukrainan alueelle on selvästi valheellinen ja keinotekoinen interventio Ukrainan itsenäisyyteen, joka vaatii myös EU:n pikaisia toimia.

Kaavaillut talouspakotteet täytyy nyt ottaa käyttöön nopeasti, ensimmäisten joukossa energiayhteistyön voimakas rajoittaminen. Noin kaksi kolmasosaa Venäjän kaasuviennistä suuntautuu Eurooppaan ja laskut nousevasta energian hinnasta ja siihen kohdistetut tuet valuvat suoraan Venäjän autokraattisen johden taskuun. Tässä tilanteessa Nord Stream 2 hankkeena ei voi enää jatkua, ja Venäjältä tulevan kaasun tuontiin on puututtava nopealla aikataululla.

Suomen riippuvuus Rosatomista asettuu myös vähintäänkin kyseenalaiseen valoon tässä tilanteessa. Hallituksen on pikaisesti harkittava Rosatom-yhteistyöstä luopumista ja Hanhikivi-ydinvoimahankkeen lopettamista tai ainakin jäädyttämistä, kunnes toisenlainen yhteistyökumppani voidaan löytää. Toivottavasti Suomen hallitus toimii myös aktiivisesti eurooppalaisessa yhteistyössä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ja energiapakotteiden aikaansaamiseksi. Kriisin yhteydessä on korostunut tarve edistää EU:n energiapolitiikan strategista autonomiaa.

Talouspakotteiden merkitystä ei tule vähätellä, koska niiden vaikutukset Venäjän ja sen autokratian toimintaedellytyksiin voivat olla tosiasiallisesti paljon suurempia ja dramaattisempia kuin esimerkiksi sotilasoperaatioihin. Pakotteiden on oltava oikeasuhtaisia, eikä kaikkea kannata käyttää hätiköiden. Mikäli Venäjä eskaloi Ukrainan kriisiä, meillä on käytössämme vielä joukko talouspakotteita, kuten kansainvälisestä maksujenvälitysjärjestelmästä eristäminen. Haluamme toki välttää eskalaatiota ja säilyttää mahdollisuuden purkaa pakotteita, jos tilanne lieventyy – mutta myös lisätä niiden käyttöä tarvittaessa.

Aiemmat kuukauden puheenaiheet

Sirpa livenä ja linjoilla

11heinäkuu

SuomiAreena: Minkä hinnan maksamme tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista?

Keskustelu Raatihuoneenpuiston lavalla kello 11-11.45. Tekoäly on läsnä taskuissamme ja julkisissa tiloissa, ja sen tarjoamat ratkaisut ja sovellukset helpottavat elämää ja arkea. Tekoäly voi vahvistaa turvallisuudentunnettamme, mutta se voi myös horjuttaa sitä. Kun tekoäly valvoo meitä, digijalanjälkeämme seurataan entistä tarkemmin ja hybridivaikuttaminen on noussut uudelle tasolle, tulee kysyä, onko tekoäly turvallisuutemme tae vai uhka. Tule kuulemaan ja pohtimaan, minkä hinnan maksamme tekoälyn tuomista mahdollisuuksista.

12heinäkuu

SuomiAreena: Kohti hiilineutraalia Suomea - yritysten ratkaisut ilmastohaasteeseen

Keskustelu MTV-lavalla kello 15-15.45. Keskustelun tavoitteena on tuoda esille konkreettisia suomalaisia ilmastoratkaisuja sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksillä on ratkaisujensa kautta. Paneelissa esitellään kotimaisten kasvuyritysten ratkaisuja mm. vetytalouden, terästeollisuuden kiertotalouden sekä geotermisen lämmöntuotannon edistämiseksi. Lisäksi paneelissa tulee tutuksi merkittävän ilmastopotentiaalin ratkaisujen rahoittaja, valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto.

12heinäkuu

SuomiAreena: Miten EU vauhdittaa vihreää siirtymää?

Paneelikeskustelu MTV-lavalla kello 17-17.45. EU:n laajan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano jatkuu. Komissio on mm. ennen kesää antanut ehdotuksensa EU:n energiapolitiikan korjaamiseksi (RePowerEU) ja ennen juhannusta ehdottanut laajoja toimia biodiversiteetin suojelusta ja luonnon ennallistamisesta. Paneelikeskustelu peilaa näitä ja muita teemoja osana vihreän siirtymän kokonaisuutta.

13heinäkuu

SuomiAreena: Pitääkö kaikkia hoitaa? Miksi joihinkin sairauksiin liittyy edelleen stigmaa?

Keskustelu Rantalavalla kello 10-10.45. Miksi moniin sairauksiin liittyy edelleen ennakkoluuloja? Onko kaikilla oikeus kuitenkin hyvään hoitoon ja hyvään hoitokokemukseen? Miten ihmisarvo huomioidaan terveydenhoidossa?

13heinäkuu

SuomiAreena: Pyörittääkö raha kestävää tulevaisuutta?

Keskustelu Asiantuntijakeskus BEPOPissa kello 11-11.45. Maailma ei muutu vastuullisemmaksi ilman rahavirtojen kääntämistä muutosta kohti. Yksilöillä, samoin kuin yrityksillä ja yhteiskunnalla, on ratkaiseva rooli muutoksessa. Mitä finanssiala voi tehdä ympäristön ja ihmisoikeuksien eteen? Ja miten sen toimet vaikuttavat yksilön, yritysten ja yhteiskunnan valintoihin?

14heinäkuu

SuomiAreena: Jatkuva oppiminen - Miten saamme kaikki mukaan?

Keskustelu Asiantuntijakeskus BEPOPissa kello 13-13.45. Kaikilla tulisi olla riittävät tiedot, taidot ja osaaminen työllistymistä ja merkityksellistä elämää varten. Koulutus kasautuu ja kaikilla aikuisilla ei ole tarvittavia luku-, numero- ja digitaitoja. Kaikkien-malli innostaa oman osaamisen kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen.

14heinäkuu

SuomiAreena: Koko Suomi monimuotoisuusdieetille!

Keskustelu kaupungintalon pihalla kello 15-15.45. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato näkyvät meidän kaikkien arjessa, ja niistä on aivan oikeutettua olla huolissaan. Arjen valinnat eivät kuitenkaan ole helppoja eivätkä mustavalkoisia. Keskustelussa selvitämme, onko olemassa suomalaista monimuotoisuusdieettiä, josta jokainen voisi poimia omaan elämäntilanteeseen ja maapallon kestokyvyn rajoihin sopivat reseptit.

15heinäkuu

SuomiAreena: Mikä uhkaa tasa-arvoa Suomessa?

Tasa-arvon konkarit ja nuoret vaikuttajat pureutuvat tulevaisuuden tasa-arvokysymyksiin SuomiAreenan Raatihuoneenpuiston lavalla kello 10. Ilmastokriisi muuttaa elämäämme. Samalla äärikonservatiiviset äänet voimistuvat. Miten muutokset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon? Ovatko jo saavutetut tulokset uhattuna? Millaisia tekoja tarvitsemme tasa-arvon edistämiseksi jatkossa?

15heinäkuu

SuomiAreena: Naiset talouselämän keskiössä – milloin toteutuu?

Keskustelu Raatihuoneenpuiston lavalla kello 13-13.45.

18heinäkuu

Partiolaisten suurleiri Kajo

Sirpa Pietikäinen vierailee partiolaisten suurleirillä Evolla.

24heinäkuu

Mouhu-Voikosken Martat ry 100-vuotisjuhla

Sirpa Pietikäinen pääpuhujana Voikoskella Marttojen 100-vuotisjuhlassa.

Tilaa uutiskirje

Liity tältä sivulta uutiskirjeen tilaajaksi.

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tältä sivulta Sirpan tukijoukkoihin.

Liity tukijoukkoihin

Sirpa somessa