Ajankohtaista

Kuukauden puheenaihe
Maaliskuu 2023

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Kansainvälinen naistenpäivä ei ole valmiin tasa-arvon juhlapäivä. Tällä viikolla osallistun YK:n naisten asemaa käsittelevään istuntoon New Yorkissa. Tämän vuoden tapaamisen teema on innovaatioiden, teknologian, digiajan ja koulutuksen rooli sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja naisten ja tyttöjen voimauttamisessa. 

Istunnossa olen halunnut kiinnittää huomiota etenkin naisten ja tyttöjen asemaan matemaattis-teknisillä aloilla eli STEM-aloilla, joissa naisten osuus työntekijöistä on vain 28 %. Heikoin luku on insinööreissä ja arkkitehdeissä, joissa naisten osuus on vain 16,5 prosenttia. Vaikka naisten määrä STEM-aloilla on kasvussa, miesten määrä on yhä suurempi. Erityisen suuri ero on johtavissa asemissa. 

EIGE:n tutkimuksen mukaan sukupuolten välisen kuilun poistaminen STEM-aloilla voisi luoda EU-alueelle jopa 1,2 miljoonaa uutta työpaikkaa. Kuilun kaventaminen myös edistäisi EU-maiden bruttokansantuotteen kasvua: bruttokansantuote voisi parantua jopa 610-820 miljoonalla eurolla vuonna 2050. Tämä on valtava mahdollisuus, jota yksinkertaisesti emme voi jättää hyödyntämättä. Tytöissä ja naisissa on valtavasti potentiaalia teknologia-, digi-, tekoäly- ja it-aloilla, jonka hyödyntämisellä olisi merkittävä taloudellinen arvo – puhumattakaan siitä, että sukupuolten tasa-arvo on arvo jo itsessään. 

Epätasa-arvo ei korjaannu itsestään. Tasa-arvon saavuttaminen vaatii aktiivisia päätöksiä ja tekoja, jotka myöhemmin maksavat itsensä takaisin tasa-arvoisempana maailmana. Tytöt eivät ole mitenkään luonnostaan vähemmän alttiita hakeutumaan STEM-aloille, vaan ympäröivä maailma vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. Etenkin tyttöjen huonoon matemaattiseen osaamiseen liitetyt myytit ja mielikuvat heikentävät tyttöjen suoriutumista matemaattisissa testeissä. Tutkimuksessa havaittiin, että mikäli tutkijat erikseen painottavat tyttöjen ja poikien olevan yhtä taitavia matematiikassa ennen testin suorittamista, tyttöjen ja poikien osaamisessa ei ole eroa. On myös huomattu, että tytöt arvioivat oman matematiikan osaamisensa heikommaksi kun pojat, joilla on vastaavat matemaattiset tiedot ja taidot. 

Tyttöjen ja naisten osuuden lisääminen STEM-aloilla vaatii aktiivista stereotypioiden murtamista ja tyttöjen STEM-aloille hakeutumisen tukemista. Sukupuolten välisen kuilun kaventaminen STEM-aloilla edellyttää ensinnäkin sukupuoliin liittyvien murtamista. Matemaattis-teknilliset alat mielletään yhä “miehisiksi” ja vanhemmat ja opettajat usein huomaamattaan kannustavat ennemminkin poikia kuin tyttöjä pyrkimään STEM-aloille. Ei ole mitenkään harvinainen tilanne, että matematiikasta ja tekniikasta kiinnostunutta poikaa kannustetaan hakeutumaan insinööriksi, kun taas tytölle suositellaan vaikkapa opettajan uraa. 

Toisaalta meidän on myös muutettava teknillisten alojen miehistä kulttuuria. Naisten vähäisen määrän vuoksi STEM-alojen työkulttuuri on usein joustamatonta, ulossulkevaa ja miehistä. Tällainen kulttuuri ei houkuttele tai tue naisten pyrkimistä alalle. Tämä puolestaan johtaa roolimallien puuttumiseen: tytöt tarvitsevat inspiroivia esimerkkejä naisista STEM-aloilla. Itsensä kaltaisten ihmisten näkeminen erilaisissa tehtävissä ja rooleissa tukee tyttöjen unelmia ja halua pyrkiä myös matemaattis-teknillisille aloille. 

Odotan YK:n istunnolta konkreettisia päätöksiä tyttöjen ja naisten tukemiseen STEM-aloilla. Näillä aloilla vallitsevan epätasa-arvon korjaaminen ei tee tasa-arvosta valmista, mutta olisi merkittävä askel oikeaan suuntaan. Tytöissä ja naisissa on valtavasti potentiaalia, ja politiikan tehtävä on muuttaa yhteiskunta sellaiseksi, että he pääsevät hyödyntämään omia kykyjään. Hyvää naistenpäivää!

Aiemmat kuukauden puheenaiheet

Sirpa livenä ja linjoilla

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Sirpa somessa