Kannanotot

Blogi

Pitkää ikää

25.6.2010 Blogi

Me kaikki vanhenemme. Naiset keskimäärin miehiä enemmän ja lukuisammin, mutta fyysisen kunnon heikentyminen ja itsenäisen toimintakyvyn menettäminen joka tapauksessa odottaa meitä kaikkia – Suomessa ja koko Euroopassa. Siihen nähden on kummallista seurata, miten negatiivisesti yhteiskuntien ikääntymiseen ja vanhenemiseen suhtaudutaan. Ikääntyminen koetaan ensisijaisesti taloudellisena rasitteena julkisille talouksille, kun ikäihmiset nähdään miinusmerkkisenä menoeränä.

Ikääntymiseen liittyy selkeä sukupuoliulottuvuus. Tutkimus- ja tilastotiedon valossa ikääntyviä naisia uhkaa miehiä enemmän eläminen köyhyydessä ja naiset myös kärsivät miehiä enemmän sairauksista ja toimintakyvyttömyydestä vanhetessaan. Ikääntyvät naiset kohtaavat kaksinkertaista syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Tällä viikolla julkaistiin parlamentissa oma-aloitemietintöni, joka käsittelee naisten roolia ikääntyvissä yhteiskunnissa. Haluan mietinnössäni tuoda esille juuri ikääntyvien naisten kohtaamisen monenkertaisen syrjinnän ja toisaalta sen tunnistamisen vaikeuden. Ikään liittyvä piilosyrjintä johtaa siihen, että ikäihmiset syrjäytyvät sosiaalisesti. Esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto voi sekä auttaa että toimia syrjinnän välineenä. Vai monenko isovanhemmilla on omaa Facebook-profiilia, nettipankkitunnuksia tai edes sähköpostiosoitetta?

Jos ei ikäsyrjintää tunnisteta, ovat ikääntyvät naisetkin harvoin tietoisia oikeuksistaan. Euroopan unionin perusoikeuskirja kieltää paitsi syrjinnän iän ja sukupuolen perusteella, myös tunnustaa ikääntyneiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään. Ylilääkityt ja virikkeetöntä elämää viettävät vanhukset ovat kaukana siitä, mihin heillä on oikeus.

Mietintöni sisällön löydät Suomeksi täältä: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftReportsCom.do?language=FI&body=FEMM. Siitä äänestetään tasa-arvovaliokunnassa heinäkuun puolivälissä ja täysistunnossa syyskuussa.

Maanantaina keskustellaan talous- ja raha-asiainvaliokunnassa kuluttajien oikeuksia koskevaan direktiiviehdotukseen laatimastani valiokunnan mielipiteestä. Yksi esille nostamistani aiheista koskee pikavippejä, jotka ovat laajeneva eurooppalainen ilmiö. Myös näiden tuotteiden olisi syytä olla eurooppalaisen kuluttajansuojan piirissä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista