Kannanotot

Blogi

Pelastetaan hai joutumasta liemeen

5.3.2012 BlogiInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Haineväkeitto on suosittu ja arvokas herkku Aasiassa. Nimensä mukaisesti sen raaka-aineena on hain evä, josta maksetaan jopa satoja dollareilta kilolta. Hain muilla osilla ei ole suhteessa merkittävää arvoa.

Tämä epäsuhta on johtanut haiden eväpyynnin yleistymiseen. Kyseessä on kalastustapa, jossa muita ruhon osia huomattavasti arvokkaampi evä irrotetaan merellä, minkä jälkeen loppuruho – yhä edelleen elävänä – heitetään takaisin mereen. Pyyntitapa on paitsi epäinhimillinen, myös tuhlaileva.

Euroopan unioni kieltää hain eväpyynnin, mutta lainsäädäntöön on jäänyt porsaanreikiä, jotka sallivat pyynnin jatkumisen EU-alueella. Hait saa tuoda maihin evä ja ruho irrallaan, mutta molempia osia on tuotava tietyssä suhteessa. Tätä on kuitenkin ollut lähes mahdotonta valvoa ja niinpä jäsenmaista etenkin Espanja ja Portugali ovat käyttäneet hyödykseen poikkeusmahdollisuuksia. Suuri osa EU-vesillä kalastavista aluksista turvautuu yhä haiden eväpyyntiin.

Hain pyynti voi monissa jäsenvaltioissa tuntua kaukaiselta asialta, mutta se uhkaa nykyisellään haikantoja. Tehokas eväpyynti ja ylikalastus ovat erityisen kohtalokkaita hailajeille, sillä ne lisääntyvät hitaasti. Hait saavuttavat lisääntymiskypsyyden suhteellisen myöhäisessä iässä ja joidenkin lajien naaraat voivat lisääntyä vain joka kolmas vuosi. Eniten kalastettuja hailajeja ovat sinihai ja makrillihai.

Jo olemassa olevan kiellon tehostamiseksi laadin vuonna 2010 yhdessä kolmen muun europarlamentaarikon kanssa kannanoton lainsäädännön tiukentamisesta. Tähän vastauksena Euroopan komissio julkaisi tämän vuoden alussa ehdotuksensa lainsäädännön muutoksesta. Siinä edellytetään, että hait tuodaan maihin evä edelleen ruhoon kiinnitettynä. Tämä on valvonnan helpottamiseksi ainoa toimiva keino varmistaa eväpyynnin loppuminen.

Euroopan unionin alueella kerätty haisaalis on maailman toiseksi suurin ja alueelta viedään huomattavan paljon haita Hong Kongiin ja Kiinaan. Hain eväpyynnin kielto ei uhkaa unionin kalastajien kilpailukykyä, sillä eväpyynnin ovat kieltäneet jo monet muutkin maat, mm. Yhdysvallat, Taiwan ja kahdeksan Väli-Amerikan maata. Eväpyyntiä ei tulisi sallia niin ikään EU-alueella, jossa monet hailajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista