Kannanotot

Blogi

Pätevä mies peittoaa yhä pätevän naisen

7.3.2014 BlogiSirpa sanonut

Yhtä puoluetta lukuun ottamatta kaikki eurooppalaiset puolueet ovat valinneet ehdokkaikseen seuraavan komission johtoon vain miehiä.

Naisehdokkaat eivät kelvanneet suurille eurooppalaisille puolueille. Kansainvälisen naistenpäivän aattona on syytä kysyä, onko todella niin, että päteviä naisia ei Euroopasta löydy vai eikö heitä vain valita edes ehdokkaaksi merkittävimpiin EU:n tehtäviin?

Kaksi vuotta sitten Euroopan parlamentti asettui tukemaan vaatimuksiani yhdenvertaisemmasta päätöksenteosta EU:ssa. Tavoitteeni oli hyvissä ajoin ennen tämän kevään EU-vaaleja esittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan jatkossa aiempaa yhdenvertaisempi edustus EU-instituutioissa.

Vaadin hyväksytyssä mietinnössäni jäsenvaltioita varmistamaan, että puolueiden ehdokasasettelu kohtelee molempia sukupuolia yhdenvertaisesti. Parlamentin hyväksymän linjauksen mukaan jokaisen jäsenvaltioin tulee esittää EU-instituutioiden huippupaikoille sekä miestä että naista. Komission puheenjohtajan tulee ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoinen edustus uutta komissiota rakentaessaan. Lisäksi linjattiin, että uusi parlamentti valitsee sen sisäisille johtopaikoille molempien sukupuolien yhdenvertaisen edustuksen.

Miksi tämän asian esillä pitäminen EU-tasolla on tärkeää?

Euroopan väestöstä suunnilleen puolet on naisia. Tämä jakauma ei heijastu poliittisen päätöksenteon huipulle. EU:n jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien ja hallitusten jäsenistä vain keskimäärin neljännes on naisia. Jäsenvaltioiden hallituksissa miehet usein valikoituvat sinne, missä rahaa jaetaan, kuten kauppa- ja teollisuusministerin tehtäviin ja naiset sinne, missä rahaa käytetään, kuten sosiaali- ja koulutusalalle. Tämän jakolinjan mukaisesti myös mielletään ministeripestit kovien tai pehmeiden teemojen salkkuina.

Naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo- myös päätösten laatukysymys. Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia, harkitumpia ja tasapainoisempia ovat päätöksenteon lopputulokset.

Naiset ovat päättäjinä herkempiä tunnistamaan ja ottamaan huomioon päätösten vaikutukset paitsi naisten asemaan myös hyvinvointipalveluiden kattavuuteen ja riittävyyteen. Esimerkiksi palkkatasa-arvo vaatii edistyäkseen toimenpiteitä. Naisten ja miesten välisen 16 prosentin palkkaeron taustalla vaikuttavat muun muassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat sekä uralla etenemisen vaikeus. Nämä esteet voidaan ratkaista nopeasti lainsäädännöllisin keinoin, jos tahtoa olisi.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista