Kannanotot

Blogi

Parlamentin päätös on työn alku

22.3.2012 BlogiInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla pitkään valmistelemani mietinnön ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa”. Työ alkoi viime keväänä, jolloin ensimmäisen kerran kokosin ympärilleni asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuisi poliittisessa päätöksenteossa.

Siitä ollaan nimittäin vielä kaukana. Yhdenvertaisen edustuksen kehitys on jämähtänyt paikoilleen viime vuosina. Suomi pärjää vertailuissa keskimääräistä paremmin, mutta suurten estradien takana tehtävissä poliittisissa nimityksissä myös meillä naisia useimmin huippupesteihin nousevat miehet.

Yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvitaan aktiivisia ja sitovia keinoja. Tasa-arvokehityksen pysähtyminen kielii siitä, että poliittiseen järjestelmään on juurtunut kulttuuri, joka nostaa johtoasemiin erityisesti miehiä. Myös politiikan vastuualueet ovat jakautuneet sukupuolittuneesti siten, että miehet useimmiten päättävät resursseista (valtiojohto, valtion varat, kauppa ja teollisuus) ja naiset vastaavat hoidettavista, rahoja vaativista tehtävistä (koulutus, terveys, sosiaali- ja ympäristöalat). Tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan paitsi naisten määrän lisäämistä myös tämän segregaation rikkomista.

Esitän mietinnössäni konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisen päätöksenteon edistämiseksi. Vaadin mm. tasa-arvoista edustusta jokaiselle parlamentin johtopaikalle, nais- ja miesehdokasta jokaisen jäsenvaltion komissaarikandidaatiksi sekä yhtä paljon molempien sukupuolten ehdokkaita muihin EU:n huippuvirkoihin. Korostan myös puolueiden ja ehdokasasettelun merkitystä jäsenmaatasolla.

Parlamentin hyväksymä mietintö ei yksistään riitä parantamaan maailmaa – oikeastaan suuri osa työstä alkaa tästä. Komissio, parlamentti, jäsenvaltiot ja puolueet pitää sitouttaa käytännön toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Omassa eurooppalaisessa puolueessani, Euroopan Kansanpuolue (EPP), työsarkaa riittää ja siksi perustimme yhdessä muutaman kollegani kanssa ryhmän, jonka tavoitteena on sääntömuutosten kautta lisätä naisten osuutta puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Projekti ”W” on alkanut vauhdilla ja tavoite on syksyssä, jolloin puolue päättää mahdollisista sääntömuutoksista.

Tapaan ensi viikon jälkeen tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin, joka on ollut jo pitkään luotettava yhteistyökumppani tasa-arvoasioiden edistämisessä. Lähitulevaisuuden yhteydenottojen kohteina ovat myös parlamentin puhemies Martin Schultz sekä neuvoston puheenjohtaja Hermann van Rompuy. Odotan heiltä vastauksia siihen, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin he ryhtyvät omissa instituutioissaan yhdenvertaisen päätöksenteon edistämiseksi.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista