Kannanotot

Blogi

Parempaa turvaa suomalaisille äideille

21.10.2010 Blogi

Vastasynnyttänyt äiti saa olla Suomessa äitiyslomalla noin 18 viikkoa, Virossa 20 viikkoa ja Briteissä jopa 39 viikkoa. Suomalainen äiti saa äitiysajalta palkkaa vähintään sairauspäivärahan verran, virolainen äiti täyden palkan, kun taas brittiäiti joutuu tyytymään noin 40 prosentin osuuteen palkastaan.

Euroopan parlamentti otti keskiviikkona kantaa kiistanalaiseen direktiiviehdotukseen siitä, tulisiko jäsenmaiden äitiysvapaakäytänteitä yhdenmukaistaa. Lopputuloksena parlamentti puoltaa mahdollisuutta 20 viikon äitiyslomaan täydellä palkalla. Äitiyslomaviikoista viimeiset neljä on mahdollisuus käyttää kansallisilla vahempainvapaamalleilla.

Parlamentin päätös on oikeansuuntainen askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Euroopan integraatio on tullut siihen vaiheeseen, jossa tarvitaan myös yhteistä sosiaalipolitiikkaa. Sitä tarvitaan paitsi luomaan reilumpi kilpailutilanne sisämarkkinoille myös turvaamaan kansalaisten oikeudet ja hyvinvointi.

Direktiiviä vastustavat jäsenmaista esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia ja Suomi. Vanhempainvapaamallien maissa direktiivin pelätään huonontavan hyvin toimivaa järjestelmää. Äitiysvapaiden yhtenäistämisessä suurin pelonaihe on ollut kuitenkin siitä koituvat kustannukset. Hintakysymys kiistelyn keskiössä on jättänyt taka-alalle sen, että vaikka 20 viikon äitiysvapaa täydellä palkalla aiheuttaakin lyhytaikaisia lisäkustannuksia, pitkäaikaisseuraukset ovat positiivisia.

Pidempi ja paremmin palkattu äitiysvapaa lisää naisten osuutta työmarkkinoilla, mutta samalla lisää syntyvyyttä. Nämä molemmat puolestaan edistävät talouskasvua ja yhteiskunnan huoltovarmuutta sen ikääntyessä. Pelko siitä, että työnantajat uuden direktiivin johdosta jättäisivät palkkaamatta nuoria naisia, on turha – ongelma on jo olemassa eikä uudistus pahentaisi tilannetta. Nuorten naisten pääsyä työmarkkinoille ei edistä äitiysturvan heikentäminen vaan kustannusten jakaminen äidin ja isän työnantajan välillä.

Direktiiviin sisältyy myös tärkeä vaatimus siitä, että äitiysvapaa on luettava työssäolojaksoksi eläkkeitä laskettaessa. Kun äitiysajan palkka on täyttä palkkaa vastaava, lapsenhoitoaika ei kiristä naisten kukkaronnyörejä ja eläkekertymä kasvaa huomattavasti. Miesten ja naisten välisten tuloerojen vähentämisessä ollaan siis menossa oikeaan suuntaan.

Meidän suomalaisten mielestä maamme sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat Euroopan parhaimmistoa. Mutta miksi vastustaa uudistuksia, joiden myötä ne ovat vielä parempia?

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista