Kannanotot

Blogi

Onnittelut vihreille pääkaupungeille!

24.2.2009 Blogi

Eilen ympäristökomissaari Stavros Dimas julkisti vuosien 2010 ja 2011 ”vuoden vihreät pääkaupungit”. Vuodelle 2010 kunnia myönnettiin Tukholmalle. Vuoden 2011 vihreä pääkaupunki on puolestaan Hampuri. Onnittelut molemmille kaupungeille!

Uudella palkinnolla halutaan kannustaa kaupunkeja toimiin kaupunkiympäristön viherryttämiseksi ja ponnisteluihin ilmastonmuutosta hidastaviin toimiin. Vuodesta 2010 lähtien palkinto ja kunnianimi jaetaan vuosittain. Palkintokriteereihin kuuluvat mm. johdonmukaiset toimet korkeiden ympäristöstandardien luomiseksi ja ylläpitämiseksi kaupungissa sekä kunnianhimoiset tavoitteet, joilla kaupunkiympäristöä kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palkinto on osaltaan mainio keino kannustaa Euroopan kaupunkeja viherryttämään ympäristönsä ja panostamaan ihmisten, ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin ratkaisuihin. Paikallishallinnolla on suuri rooli paikallisesti vaikuttavien ympäristöratkaisujen – mm. maankäytön, julkisten rakennusten, viheralueiden – kehittelyssä ja täytäntöönpanossa. Palkinto tunnustaa tämän roolin.

Neljä viidestä eurooppalaisesta asuu kaupungeissa. Kaupunkiympäristöllä, liikenneratkaisuilla ja viheralueilla on suuri merkitys kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin.

Ekoesteettisen vihreän kaupungin tavoitteena on viihtyisien asuinympäristöjen suunnittelu ekologiselta pohjalta. Sekä ihmisen vaikutuksella luontoon että luonnon vaikutuksella ihmiseen on suuri merkitys. Urbaanisessa ympäristössäkin asuva tarvitsee kosketusta luontoon. Asuinympäristön maisemaan kuuluvaa kasvillisuutta, etenkään puistoja ja puustoa, ei saisi nähdä vain kaupunkiympäristön esteettisenä kaunistuksena. Kysymyksessä on perusinfrastruktuuri, jolla on suora yhteys kaupunkilaisten oman alueensa arvostukseen, terveyteen ja elämänlaatuun.

Tutkimusten mukaan viheralueet vaikuttavat suotuisasti ympäristön olosuhteisiin ja hillitsevät monin tavoin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia muutoksia. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista vähentää huomattavasti rakennusten tuottamia päästöjä ja samalla niiden lämmityksestä tai ilmastoinnista syntyviä kuluja. Kaupunkien liikenneratkaisuilla on mahdollista huomattavasti parantaa kaupunkien ilmanlaatua sekä muita liikenteestä syntyviä päästö- ja meluhaittoja.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista