Kannanotot

Blogi

Muutos alkaa tytöstä

2.8.2010 Blogi

”Muutos alkaa tytöstä”, julistaa kansainvälinen kampanja, joka korostaa tyttöjen voimaannuttamisen merkitystä köyhyyden vähentämisessä. Lauseessa on vinha perä etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joka kärsii pahiten äärimmäisestä köyhyydestä. Siellä tyttöjen voimaannuttamisella on suora vaikutus maiden kehitykseen.

Köyhillä perheillä on harvoin varaa tai mahdollisuuksia laittaa kaikkia lapsiaan kouluun. Kun lapsien välillä tehdään valinta, usein pojat laitetaan koulun penkille. Tyttöjen kouluttaminen olisi kuitenkin suhteellisesti kannattavampaa – kun tytöt saavat koulutuksen myötä ansiotuloja, he sijoittavat huomattavasti enemmän tulojaan takaisin perheelleen kuin mitä pojat myöhemmin tekevät.

Kun opintielle lähetetään poika, jää tytölle usein vaihtoehdoksi avioliitto. Lapsiavioliiton perinteestä syntyvä lukuisten lapsiäitien joukko on erityisen suuressa vaarassa kuolla tai saada pysyviä fyysisiä vammoja. Raskaudesta aiheutuvat komplikaatiot ovatkin yleisin kuolinsyy 15–19 -vuotiaiden keskuudessa, kun nuorten tyttöjen synnytyselimet eivät ole tarpeeksi kehittyneet lasten saamiseen. Myös ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan puute synnytyksissä tai aborteissa johtaa usein kuolemaan.

Synnytyksestä hengissä selviäminen ei tuo yksistään onnea, sillä pahimmillaan synnytyksessä saadut fyysiset vammat johtavat siihen, että aviomies ja koko yhteisö hylkäävät tytön. Tyttöjen kouluttaminen on avainasemassa myös lapsiavioliittojen vähentämisessä – tyttö, joka käy koulua vähintään seitsemän vuotta, avioituu neljä vuotta keskimääräistä myöhemmin ja saa vähemmän lapsia.

Kun maailman maat määrittelivät YK:n johdolla vuosituhannen vaihteessa kahdeksan päätavoitetta kehittyvien maiden tilanteen parantamiseksi vuoteen 2015 mennessä, viidenneksi tavoitteeksi määriteltiin äitiyskuolemien vähentäminen 75 prosentilla. Tavoitteeseen sisältyy myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujen ulottaminen kaikille. Käytännössä tämä tarkoittaa meille itsestään selviä asioita, kuten ammattitaitoista ja hygieenistä synnytysympäristöä, ehkäisymahdollisuuksia ja perhesuunnittelua – tyttöjen ja naisten oikeutta päättää omasta ruumistaan.

Kymmenen vuoden jälkeen kuitenkin yli puoli miljoonaa naista – tai pikemminkin tyttöä – kuolee yhä synnytyksen, sen jälkeisten komplikaatioiden tai turvattoman abortin seurauksena. Kevään mittaan kansainvälisissä keskusteluissa onkin tunnustettu, että kahdeksasta vuosituhattavoitteesta juuri viides laahaa pahiten jäljessä. Kun keinot ja hinta äitiyskuolemien vähentämiseksi ovat tiedossa, tarvitaan poliittisia päätöksiä.

Obaman hallinto teki tänä vuonna suuren luokan linjamuutoksen Yhdysvaltojen kehitysapupolitiikkaan budjetoimalla ennätyksellisen summan lisääntymisterveyteen ja perhesuunnitteluohjelmiin. Myös Euroopan unionilta ja yksittäisiltä mailta tarvitaan lisävaroja viidennen vuosituhattavoitteen tukemiseen. Annetaan tyttöjen olla tyttöjä, jotta he voivat saada aikaan muutoksia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista