Kannanotot

Blogi

Muistamisessa tarvitaan yhteistyötä

6.7.2011 BlogiInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Tekijä: WriterHound

Muistisairaudet koskettavat yhä useampia eurooppalaisia joko suoraan tai läheisen kautta. Itse muistisairaita on Euroopassa jo seitsemän miljoonaa ja luku on kasvussa – kehittynyt diagnosointi ja pidentyvä elinikä kartuttavat tilastoja jatkossakin.

Muistisairauksien lisääntyminen on yleiseurooppalainen ilmiö ja siksi niiden tutkimusta ja hoidon kehittämistä on koordinoitava Euroopan unionin tasolla. Yksittäisten jäsenvaltioiden resurssit eivät riitä tarvittaviin toimenpiteisiin muistisairauksien vähentämiseksi

Eurooppalainen yhteistyö on jo lähtenyt käyntiin. Vuonna 2008 EU:n puheenjohtajamaa Ranskan johdolla asetettiin tavoitteeksi luoda eurooppalainen toimintaohjelma muistisairauksille. Toistaiseksi ohjelmia on tehty vasta kansallisesti – mikä sekin on tervetullut askel. Euroopan komissio aloitti vuonna 2009 ohjelman, jonka myötä se kokoaa yhteen jäsenvaltioiden tutkimukset ja parhaat käytännöt. Suurta lisärahoitusta muistisairauksien ennalta ehkäisyn ja hoidon kehittämiselle tämä ei tosin tuonut – rahoitus muistisairauksien tutkimukselle ja hoidon kehittämiselle niin EU- kuin jäsenvaltiotasolla laahaa pohjalukemissa. 

Uusimpia EU-tason yhteistyövälineitä on keväällä alkanut ALCOVE-projekti, jota käsittelevää tilaisuutta emännöin viime viikolla. Kaksivuotinen hanke ei tee uutta tutkimusta vaan lisää tietoisuutta jo olemassa olevista tutkimuksista mm. poliittisen päätöksenteon tueksi. Yhtenä hankkeen tärkeänä tavoitteena on myös psyykelääkkeiden käytön vähentäminen. Muistisairauksien hoidossa tulisi päästä eroon ajatuksesta, että huonon toimintaympäristön aiheuttamia oireita tainnutetaan lääkkeillä.

Myös Suomi on aktiivisesti mukana ALCOVE-projektissa. Terveyden- ja hyvinvoinnin liitto (THL) johtaa työryhmää, jossa kerätään käytänteitä hoidon laadun parantamiseksi. Keinovalikoimasta kiinnitetään huomio erityisesti hoitajien ja omaisten koulutukseen – muistisairaan muuttuva käytös kun tulee monille yllätyksenä ja johtaa usein liioiteltuun lääkitykseen tai elämän rajoittamiseen. Vai pitäisikö sinunkin pienet suuttumiset vaimentaa pillerillä, jos muita ärsyttää?   

PS. Ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden oikeuksista on paljon puhetta. Otin tämän asian esille omassakin mietinnössäni viime syksynä(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0237+0+DOC+PDF+V0//FI&language=FI). Eräs mielenkiintoinen tutkimus ikäihmisten oikeuksista valmistui myös alkukesästä (http://www.thl.fi/en_US/web/en/research/projects/avow/outcomes). Tässä on tutkittu ikääntyviin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – heillä on harvoin mahdollisuutta puolustaa omia oikeuksiaan.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista