Kannanotot

Blogi

Miksi EU tukee härkätaisteluja?

28.2.2014 BlogiSirpa sanonut

Olen viime päivinä saanut useita kysymyksiä, kannatanko Espanjan härkätaisteluille maksettavaa EU-tukea. Europarlamentin eläinten hyvinvointiryhmän varapuheenjohtajana vastaus on helppo: en kannata.

Härkätaisteluja koskevien kysymysten tulva on perustunut viimeaikaisiin kirjoituksiin suomalaismeppien äänestyksistä eläinsuojeluasioissa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että meppien äänestyskäyttäytymistä tuodaan esille. Parlamentti on ottanut kuluneen kauden aikana kantaa useisiin tärkeisiin eläinten hyvinvointia koskeviin teemoihin, kuten koe-eläindirektiiviin, Islannin valaanpyyntiin, kloonaukseen sekä eläinten hyvinvointistrategiaan.

Härkätaistelujen tukeminen on noussut esille vuosittaisten budjettiäänestysten yhteydessä. EU:lla on käytössään lihatuotannon erikoistuki, jota toistaiseksi annetaan myös härkätaistelujen tukemiseen. Parlamentista ei ole löytynyt riittävästi kannatusta sille, että lihatuotannon erikoistukea kiellettäisiin maksamasta kuolemaan johtavaan härkätaisteluun käytettyihin härkiin.

EU:n budjettia koskeneissa äänestyksissä vuonna 2010 – johon mainitsemissani kirjoituksissa meppien eläinsuojelua koskevasta äänestyskäyttäytymisestä viitataan – härkätaisteluja koskeva kohta jäi satojen muiden budjettiin liittyvien äänestysten keskellä minulta valitettavasti huomaamatta ja siksi pöytäkirjaan on kirjautunut tieto ”tuenilmaisusta” härkätaisteluille. Tämä oli tekninen virhe, josta olen pahoillani ja harmissani.

Olen mainitun äänestysvirheen huomattuani sen jälkeen huolella pyrkinyt varmistamaan, että oikea kantani härkätaisteluista tulee asiaan liittyvissä äänestyksissä ja muutoinkin selvästi esille. Mielestäni EU:n pitäisi paitsi lopettaa härkätaistelujen tukeminen maataloustuen kautta myös kieltää härkätaistelut.

Härkätaistelujen tukeminen EU-varoin on räikein esimerkki EU:n eläinpolitiikan ongelmista. EU-lainsäädäntö eläinten hyvinvoinnista on hajanaista ja kehittymätöntä. Lainsäädännön piiriin kuuluvat esimerkiksi teuraseläinten kuljetukset, sirkuseläinten olot, eläinkokeet, porsivien emakoiden häkkikoot tai munivien kanojen tuotantotavan merkintä. Sitovan lainsäädännön ulkopuolella ovat esimerkiksi lemmikit ja maitokarja.

Maataloustuissa ei ole edelleenkään riittävästi kannustimia eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Kloonausta elintarviketuotannossa harjoitetaan suurten elintarvikevalmistajien ehdoilla. Eläinkokeiden kielto kosmetiikassa sisältää yhä aukkoja, jotka mahdollistavat niiden käytön.

Mielipidetutkimuksissa EU-kansalaiset ilmaisevat jatkuvasti vakavan huolensa eläinten hyvinvoinnista. He eivät halua kloonausta elintarviketuotantoon. He toivovat elintarvikkeiden kylkeen merkintään siitä, missä oloissa se on tuotettu.

EU ei ole vielä valitettavasti ottanut kansalaisten huolta eläinten hyvinvoinnista riittävän tosissaan. Eläinten aseman parantamisessa on paljon tekemistä. EU:n toimia eläinpolitiikassa onkin terästettävä ja tämä on ollut tavoitteemme eläinten hyvinvointiryhmässä. Mielestäni tärkeimpiä lähivuosien asioita ovat:

Puitedirektiivi eläinten hyvinvoinnista. Se kattaisi kaikki eläinlajit ja toisi siten kaivattua lain suojaa monille eläinryhmille. Romanian koirien kohtelusta huolestuneille kansalaisille ei enää riittäisi vastaus ”Tämä ei kuulu EU:n toimivaltaan”. Toisaalta on oltu huolissaan siitä, että puitelain luominen heikentäisi joitain tällä hetkellä kunnossa olevia eläinsuojelustandardeja, kun pyritään luomaan yhtenäistä minimitasoa.

Lemmikkieläinten eurooppalaisen tunnistusrekisterin luominen. Rekisterin avulla jokainen kissa ja koira pystyttäisiin tunnistamaan esimerkiksi sirun avulla. Näin saadaan kiinni niin pentutehtailijat kuin vastuuttomat omistajatkin, samoin kadonnut lemmikki voitaisiin palauttaa helpommin omistajalle. Olen ollut rekisterin perustamisesta useita kertoja yhteydessä komissioon. Asia liikahtikin hieman eteenpäin viime keväänä, kun komissio teki lupauksen siitä, että se alkaa selvittämään yhtenäisen rekisterin perustamista.

Eläinkuljetusten vähentäminen. Olen ollut aktiivisesti mukana kansalaisjärjestöjen 8 hours -kampanjassa, jonka tavoitteena on asettaa kahdeksan tunnin enimmäisaika eläinkuljetuksille. EU-alueella kuljetetaan miljoona eläintä päivittäin. Vaikka EU sääntelee eläinten kuljetusolosuhteita, eläimet joutuvat viettämään kuumissa, ahtaissa ja stressaavissa olosuhteissa epäinhimillisen pitkän ajan. Jäsenmaiden viranomaisilta puuttuu resursseja valvoa eläinkuljetusta koskevien sääntöjen noudattamista. Tällä hetkellä EU antaa vientitukea elävien eläinten kuljettamiseen EU-alueen ulkopuolelle, mikä tulisi poistaa välittömästi.

Kloonauksen pitäminen poissa elintarviketuotannosta. Olin mukana vuonna 2012 neuvotteluissa, jotka kariutuivat parlamentin ja jäsenvaltioiden erilaisiin näkemyksiin siitä, miten kloonaustekniikka pidetään poissa elintarviketuotannosta. Me parlamentin tiimissä vaadimme kloonieläinten jälkeläisten kieltoa – eihän kukaan kloonaa possua tehdäkseen siitä arvokkaasta klooniyksilöstä italiansalaattia. Kloonaustekniikan käyttö perustuu juuri jälkeläistuotantoon. Asia on taas pöydällä, kun komissio teki uuden ehdotuksen kloonauksesta elintarviketuotannossa. Valitettavasti kysymys jälkeläisistä on siinäkin sivuutettu. Parlamentilla on asian käsittelyssä siten keskeinen rooli.

Tuotantoeläinten olojen parantaminen. Tuotantoeläimet ovat se ryhmä, jonka hyvinvointi on Euroopassa huonoimmalla tolalla. Erityisesti maitokarjan hyvinvointi kaipaa EU-tasoista lainsäädäntöä, sillä nivelvaivat ja utaretulehdukset ovat lisääntymässä ja lehmien elinympäristö kaipaa kohennusta. Järjestin viime vuonna yhdessä Ben & Jerry -jäätelöyrityksen kanssa tilaisuuden maitokarjan hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritysten sitominen eläinten hyvinvointia koskeviin standardeihin on tärkeää eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen tuotteiden laadun ja imagon kannalta.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista