Kannanotot

Yleinen

Metaanipäästöjä on vähennettävä

12.5.2023 Yleinen

EU:ssa ei ole tähän mennessä asetettu yhteisiä tavoitteita metaanipäästöille, vaan jäsenmaat ovat voineet halutessaan valita metaanipäästöjen vähentämisen osana omien päästötavoitteidensa saavuttamista. Metaani on hiilidioksidia lyhytvaikutteisempi, mutta ärhäkämpi kaasu, joka on ihmisten tuottamista kasvihuonekaasuista hiilidioksidin jälkeen toiseksi merkittävin ilmaston lämmittäjä. Metaania on myös varastoituneena merissä ja ikiroudassa, ja mikäli ilmaston lämpötila nousee tarpeeksi, nämä metaanihydraatteina sitoutuneet ainesosat voivat hajota ja vapauttaa metaania ilmakehään. Metaanipäästöjen vähentämisellä on erityisesti siis merkitystä lyhyen aikavälin ilmastotoimenpiteiden kannalta. 

Vuonna 2020 komissio linjasi EU:n metaanistrategiasta, jonka jälkeen metaanipäästöjä on pyritty vähentämään systemaattisemmin. Metaanipäästöjen vähentäminen energiasektorilla on ensimmäinen koko EU:n kattava lainsäädäntö, jonka tavoitteena on vähentää metaanipäästöjä. Tästäkin lainsäädännöstä on tärkeää tehdä riittävän kunnianhimoista, jotta se tukee EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. 

Mielestäni laki ei ole tarpeeksi kattava, sillä siinä ei huomioida maatalouden metaanipäästöjä, jotka vastaavat noin puolta ihmisten aiheuttamista metaanipäästöistä. Lypsylehmien tuottama metaani kattaa suuren osan maatalouden metaanipäästöistä, joten lehmien metaanipäästöjen pienentäminen esimerkiksi ruokintaratkaisuilla olisi äärimmäisen tärkeää maatalouden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Parlamentti on myös pyytänyt komissiolta ehdotusta sitovista metaanivähennystavoitteista, ja mielestäni komission tulisi antaa tämä ehdotus pikimmiten.

Teksti on osa toukokuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista