Kannanotot

Yleinen

Kumppanuutta Afrikan kanssa yhteisten haasteiden selättämiseen

15.2.2020 Yleinen
Afrikan 54 valtiossa asuu 1,2 miljardia ihmistä ja 15 prosenttia maailman työikäisestä väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä työikäisen väestön määrä tulee arvioiden mukaan ylittämään miljardin. Vuosisadan loppuun mennessä Afrikassa asuu kolmannes maailman työvoimasta. Uutiskuvien nälkiintyvien lasten ja sotien repimien yhteiskuntien valossa unohtuu helposti maanosan moninaisuus ja potentiaali.
Afrikan painoarvo markkinana ja investointien kohteena kasvaa. Kiina on jo vuosi ollut aktiivisena investoimassa Afrikkaan ja solmimassa yhteistyösuhteita. On tärkeää, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta puolustavana voimana EU on myös aktiivisesti läsnä.

EU:n uusi Afrikka-strategia on määrä julkaista maaliskuussa Suomen komissaarin Jutta Urpilaisen johdolla. Painopisteenä on aiempia vuosia enemmän tasavertainen kumppanuus, ja hyvä niin.

Nopea kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen lisäävät raaka-aineiden, polttoaineiden kulutusta ja kysyntää. EU voi Afrikan kumppanina tukea paitsi kehitysyhteistyöllä ja luonnonsuojelulla, myös yksityisillä ja julkisilla sijoituksilla ympäristöllisesti kestävää liikennettä ja infrastruktuuria, uusiutuvien energianmuotojen käyttöönottoa, jätehuoltoa ja kiertotalouden innovaatioita.

Myös muuttoliikkeen hallitseminen onnistuu tehokkaimmin puuttumalla maastamuuton ja pakolaisuuden alkusyihin lähtömaissa. Ilmastonmuutos myös linkittyy suoraan pakolaisuuteen äärimmäisen kuivuuden, sääilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen vaikuttaessa elinkeinoihin ja maan elinkelpoisuuteen. Arvioiden mukaan ilmastonlämpeneminen viiteen asteeseen toisi EU:n rajoille vuosittain 660,000 pakolaista lisää. EU voi tukea työpaikkojen syntymistä lähtömaissa.

Aasian rinnalla Afrikan kohtalosta riippuu, kuinka onnistumme ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen uhat. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano ei rajoitu EU:n rajojen sisäpuolelle vaan kestävän siirtymän tukeminen kumppanimaissa ja maailmanlaajuisesti on sen onnistumisen edellytys.

Luonnollisesti Afrikka-strategian keskiössä tulee olla myös naisten ja tyttöjen aseman parantaminen, sosiaalisesti kestävä kehitys sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen.

Tämän ja muita täysistuntoviikon aiheita löydät uutiskirjeestäni. Tilaa uutiskirje
Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista