Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

“Kulttuurinen monimuotoisuus Euroopan rikkautena ja vahvuutena”, Eurooppa-päivä Hämeenlinnassa

9.5.2008 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

”Euroopan unionin ja sen kehityksen taustalla on vuoropuhelu kulttuurien välillä. Kulttuurinen monimuotoisuus on kehittynyt siirtolaisuuden, lisääntyneen liikkuvuuden ja EU:n laajentumisen johdosta. EU edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua niin unionin sisällä kuin maailmallakin useiden rahoitusohjelmien avulla”, totesi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok) tänään Hämeenlinnassa puhuessaan Eurooppa -päivän tilaisuudessa.

”Erityisen iloinen olen siitä, että tänä vuonna aihe saa suuremman painoarvon EU -teemavuoden johdosta”, sanoi Pietikäinen. Kulttuurinen monimuotoisuus on ollut aiemminkin esillä EU:ssa. 1997 oli Euroopan rasismin vastainen teemavuosi ja viime vuonna vietettiin Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta.

Unionin politiikassa ja uudella Euroopan kulttuuriagendalla kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja monimuotoisuuden edistäminen ovat nousseet lähivuosien päätavoitteiksi. Pietikäinen toivoisikin teemavuoden keskiöön nostettavan vahvemmin alueiden erilaisuuden merkityksen, kulttuurin, nuorison ja maahanmuuton. ”Oman kotiseutuni Hämeen vahvuutena on aina ollut usko yrittäjyyteen ja ihmisten oma-aloitteisuuteen sekä myönteinen suhtautuminen erilaisuuteen. Hämeen kouluissa on ansiokkaasti otettu huomioon kansainvälisyyttä ja nuorten kansalaistaitoja globaalistuvassa maailmassa”, totesi Pietikäinen. Kulttuurienvälinen vuoropuhelu on omana teemanaan EU:n eri alojen rahoitusohjelmissa. Pietikäisen mielestä tätä pitäisi hyödyntää tehokkaammin myös Hämeessä.

Pietikäinen ehdotti, että tiettyjä kansalaisjärjestöjen menetelmiä kuten Suomen YK-liiton Maailmankansalainen -koulutusta ja Allianssi ry:n yhdenvertaisuutta edistävää Elävä Kirjasto -menetelmää voitaisiin huomioida enemmän koulutusvälineinä. Hän ehdotti myös, että päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla voitaisiin osallistua tehokkaammin teemavuoteen ottamalla kulttuurienvälinen vuoropuhelu osaksi oman yhteisön toimintaa – siis osallistumalla vuoropuheluun ja kokemusten vaihtoon. Taiteilijavierailut ja taidetyöpajat kouluissa sekä päivähoitopaikoissa, kuten myös opetusmateriaalin tuottaminen nuorelle yleisölle kannustaisivat lapsia ja nuoria oppimiseen omaehtoisen tekemisen kautta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista