Kannanotot

Blogi

Komission sijoitus- ja pääomarahastoja koskeva direktiiviehdotus tervetullut

29.4.2009 Blogi

Euroopan komission tänään julkistama direktiiviehdotus, jossa asetetaan sijoitus- ja pääomarahastoille mm. rekisteröintiä ja minimipääomaa koskevia vaatimuksia ,on tervetullut askel oikeaan suuntaan.

Uusin ehdotus on osa laajempaa esityspakettia, jolla EU pyrkii vastaamaan meneillään olevan talouskriisin asettamiin ja paljastamiin haasteisiin. Viimeisimmässä täysistunnossa äänestimme luottoluokituslaitoksia koskevasta lainsäädännöstä ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuudesta. Ensi viikolla seuraa mitä todennäköisimmin äänestys yleisistä vakavaraisuusvaatimuksista.

Sijoitus- ja pääomarahastojen säätely, erityisesti niin kutsuttujen hedge fund -sijoitusrahastojen sääntely, on aukko EU:n finanssipelisäännöstössä. Tämän korjaaminen on tarpeen.

Komission ehdotuksessa esitetään uusia mm. läpinäkyvyyttä lisääviä vaatimuksia, jotka pätisivät kaikkiin, yli 100 miljoonan euron rahastoihin. Rahastoja vaaditaan lisäämään läpinäkyvyyttä, ei vain virallisten alaa valvovien sääntelijöiden, vaan myös mm. sijoittajien ja muiden avainasemassa olevien osakkaiden suuntaan.

Rekisteröinti- ja minimipääomavaatimukset ovat osa sääntelypuolta, jolla pyritään varmistamaan se, että rahastot ovat terveellä pohjalla.

Esitystä on tuoreeltaan kritisoitu liian kiristäväksi ja pitkälle meneväksi. Toisaalta komission esitystä ennen sen julkaisua kritisoitiin myös kunnianhimottomaksi. Selvää on, että esitys vaatii vielä tarkempaa arviointia.

Yksi suurimmista ongelmista on se, kuinka toimivaa on säädellä kahta erilaista rahastomallia – riskisijoitus- ja pääomarahastoja – samalla lainsäädännöllä. Kun toinen näistä keskittyy ”nopeaan rahaan” ja toinen pidempiaikaisiin sijoituksiin, on näiden sääntelytarve hyvin erilainen. Parempi ratkaisu olisi laatia erillinen, näiden rahastojen erityispiirteistä lähtevä säädös kummallekin rahoitusinstrumentille erikseen.

Esitys on parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä ja käsittelyn kuluessa varmasti vielä muokkaantuu. Hedge funds -sijoitusrahastojen – niin kutsuttujen absoluuttisen tuoton rahastojen – varallisuus on tällä hetkellä arvioilta noin 1,2 triljoonaa euroa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista