Kannanotot

Blogi

Kokoomus tienhaarassa

7.4.2014 BlogiSirpa sanonut

Kokoomus on aatteellisessa tienhaarassa, kun se valitsee seuraava puheenjohtajaansa. Kokoomusaate on symbioosi konservatismista, liberalismista ja sosiaalireformismista. Nämä suuntaukset ovat eläneet sopuisaa rinnakkaineloa läpi vuosikymmenten. Tämä on ollut puolueen merkittäviä vahvuuksia.

Ilkka Suomisen puheenjohtajakaudella hyväksytyssä Kokoomuksen periaateohjelmassa puolueen aateperinnön eri ulottuvuudet tiivistettiin ekososiaalisen markkinatalouden ideaksi. Ei liene liioiteltua sanoa, että juuri Suomisen puheenjohtajakauden aikana Kokoomuksesta muokattiin lopullisesti nykyaikainen tulevaisuuspuolue. Jyrki Katainen on puheenjohtajana vaalinut tätä perintöä.

Aatepolitiikkaa koko poliittisen urani intohimoisesti tehneenä odotan puolueen puheenjohtajakamppailusta kiinnostavaa aate- ja linjakeskustelua.
Aatepohjaltaan sosiaalireformistinen sivistys- ja hyvinvointiajattelu muodostaa edelleen nyky-Kokoomuksen poliittisen linjan perustavimman lähtökohdan yhdessä suvaitsevaisen ja moniarvoisen konservatismin kanssa. Näin tulee olla mielestäni jatkossakin.

Puolueen linjaaminen nykyistä vahvemmin esimerkiksi radikaalin talousoikeistolaisuuden edistäjäksi merkitsisi väistämättä sen eräistä keskeisistä perusarvoista luopumista. Samalla puolue asemoisi itsensä poliittisella kentällä nurkkaan ja sulkisi yhteistyömahdollisuuksia.

Kokoomuksen tulevaa linjaa määrittävä puheenjohtajavalinta on paitsi puolueen sisäinen, myös puolueen vaikutusvaltaan heijastuva asia. Saadakseen tavoitteitaan läpi Kokoomuksen on pystyttävä sitouttamaan ajatustensa taakse myös muita puolueita. Myös tästä näkökulmasta maltillisen keskustaoikeistolaisen – Kokoomuksen nykyisen periaateohjelman terminologiaa käyttäen – aateperinnön vaaliminen on viisasta.

Euroopan ja Suomen suuret haasteet ovat hyvin tiedossa: miten saada reivattua talous kilpailukykyisesti resurssitehokkaaksi kiihtyvästi ehtyvien luonnonvarojen maailmassa? Miten talouden ja yhteiskunnan rakenteiden joustavuutta ja innovaatiopohjaa vahvistetaan? Ja ehkä kasvavimpana haasteena: miten jatkuvan rajun rakennemuutoksen keskellä taataan sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävyys?

Kokoomus tarvitsee puheenjohtajaa, jolla on kyky katsoa kauas, jotta voimme tehdä tässä hetkessä viisaita ratkaisuja. Puheenjohtajan pitää tietää, minne mennä, miten sinne päästään ja kenen kanssa. Puheenjohtajan on paitsi saatava linjalleen tuki oman puolueen sisältä, samalla myös kyettävä saamaan muut puolueet toimimaan yhteisyössä tärkeimpien tavoitteiden puolesta.

Kriisin keskellä ihmisillä on luontaisesti halu säilyttää ja suojella entistä, mikä näkyy mm. kansallismielisen populismin kannatuksen lisääntymisenä eri puolilla Eurooppaa. Tulevan Kokoomuksen puheenjohtajan ongelma onkin, miten ja kenen kanssa välttämättömät yhteiskannalliset ja talouden muutoksen saadaan aikaiseksi. Haaste on, miten rakentaa tulevat päämäärät – vaikkapa vuoden 2050 kilpailukyvystä ja yhteiskuntarakenteesta – niin, että erilaisia asioita tahtovat ihmiset puolueen sisällä ja koko yhteiskunnassa voivat niihin sitoutua ja lähteä toimimaan niiden puolesta paremman huomisen rakentamiseksi.

Kyky yhteistyöhön yli puoluerajojen on Kokoomuksen tulevan puheenjohtajan tärkeimpiä ominaisuuksia.

Vaikka eurooppalaista politiikkaa ja suomalaista puoluekenttää tällä hetkellä ravistelevan murrosvaiheen keskellä vastakkainasettelut voivat kärjistyä, Kokoomuksen tulee pyrkiä edelleen toimimaan yhteensovittavana sillanrakentajana. Ovet on pidettävä ennakkoluulottomasti auki yhteistyölle eri puolueiden suuntaan. Puolueen kannatuksen lyhytaikaiseen optimointiin tähtäävät irtiotot ja vastakkainasettelujen tarkoituksellinen virittäminen oman profiilin nostamiseksi eivät ole keinoja, joilla Suomen tulevaisuutta kestävästi rakennetaan.

Vaikka porvariyhteistyö on aatteelliselta pohjalta aina ollut Kokoomukselle luontevin vaihtoehto, Kokoomuksen ei tule ylenkatsoa sosialidemokraatteja, vaikka puolueella juuri nyt menee huonosti. On nimittäin erityisen tärkeää saada sosialidemokraatit ja ay-liike mukaan, kun taloudessa tarvitaan jatkuvasti syvällisiä rakennemuutoksia.

Jyrki Kataiselle vilpittömät kiitokset siitä, että hän on aina toiminut Kokoomuksen puheenjohtajana ja pääministerinä intohimoisesti omien arvojensa pohjalta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista